Pošlji povpraševanje

Kazenski zakonik je razdeljen na splošni in posebni del

kazenski-zakonik-z-uvodnimi-pojasnili

Kazenski zakonik določa konkretna pravila in zakonske določbe kazenskega prava. Posebni del in splošni del se med seboj precej razlikujeta. Splošni del sestavljajo splošni pogoji za izrekanje sankcij in inštituti kazenskega prava, posebni del pa zajema opise kriminalnih dejanj, ki so razdeljena po skupinah.


Kaj je Kazenski zakonik KZ-1?


Kazenski zakonik (KZ-1) je novela, ki se ukvarja tako s posebnim kot s splošnim delom. Prinaša kar veliko sprememb, ki pa jih lahko najlažje razdelimo kar na 3 dele.

V prvem sklopu so opisane spremembe, ki so posledica usklajevanja z direktivami Evropske Unije, OZN in konvencijami Sveta Evrope. Do sprememb je prišlo v posebnem delu, predvsem v poglavjih, ki so povezana z kaznivimi dejanji zoper človeško zdravje, premoženje in gospodarstvo.

V drugem sklopu so zbrani odzivi na pobude iz prakse. Najpomembnejše spremembe so podaljšanje roka za novo sojenje po razveljavitvi pravnomočne sodbe, preureditve kaznivih dejanj, povezanih z oškodovanjem upnikov, posegi v ureditev pogojne obsodbe ter ponovni posegi v kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja meja ali ozemlja države.

Pobudniki sprememb, opisanih v tretjem sklopu, so bili politični odločevalci. Nastale so kot simbolni statement ob odmevnejših dogodkih (npr. ko je prišlo do grozilnih pisem poslancem Državnega zbora). V ta sklop zato prištevamo tudi posege v kaznivi dejanji prisiljenja in grožnje.


Kazenski zakonik KZ-1 je napisan zelo praktično

Namen novele je, da bi bila čimbolj razumljiva in praktična, zato so v njej ohranjena tudi uvodna pojasnila k 4 novelam KZ-1H, KZ-1G, KZ-1F in KZ-1E. Prav tako uvodna pojasnila upoštevajo spremembe, ki jih je prinesel Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja prave države, ki je začel veljati 18.8.2022.

Zakon je napisan tako, da pojasnila obenem podajajo temeljne informacije o spremembah, hkrati pa jih jedrno ovrednotijo. Kot večina drugih sprememb, bodo tudi ta pojasnila uporabna šele v zvezi s kaznivimi dejanji, izvršenimi po uveljavitvi novele, medtem ko bo nekatere potrebno uporabljati retroaktivno.


Kaj je Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika?

V tujini so znanstveni poglobljeni komentarji standardni del pravne kulture, saj so ključni strokovni orientir zakonodajalcu pri skrbi za katalog inkriminacij. Prav zato je tudi Slovenija potrebovala sistemsko analizo kazenskega prava (posebnega dela). Po 5 letih raziskovanja 47 strokovnjakov z vseh področij prava je nastal Veliki komentar posebnega dela Kazenskega zakonika.

V njem strokovnjaki poglobljeno analizirajo dogmatična vprašanja vsake inkriminacije. Opirali so se tako na domačo kot na tujo literaturo, v nekaterih primerih pa so svoja stališča podkrepili z zgodovinskimi argumenti. Knjiga je tako samostojna razprava, ki pa je kljub temu razumljiva za bralce, ki se ne spoznajo na kazensko pravo. Posebni del bi tako morali razumeti vsi, saj so avtorji skušali najti ravnotežje med teoretičnim pristopom in uporabnostjo za vsakodnevno delo sodnikov, tožilcev in odvetnikov pri obravnavi konkretnih kriminalnih dejanj.

kazensko-posebni-del

Komentar sicer ni doživel uspeha le pri naštetih profilih, temvčl tudi pri gospodarstvenikih, študentih in inšpektorjih. Inkriminacije namreč segajo na različna področja, zato so pri pisanju pomagali strokovnjaki s področij posamičnih inkriminacij (npr. bančništvo, ekonomija, letalstvo, medicina, farmacija, družinsko in avtorsko pravo ter letalstvo).

Tako sta pri večini inkriminacij sodelovala strokovnjak za kazensko pravo in področni strokovnjak inkriminacije. To daje komentarju oseben pečat.


Kaj prinaša posodobljen Veliki komentar posebnega dela Kazenskega zakonika?

Tako kot je Kazenskemu zakoniku sledilo več sprememb in pojasnil, so bile tudi od prve izdaje komentarja sprejete 4 novele. Le-te so teoretsko in praktično še posebej zahtevne, saj posegajo v spolno in gospodarsko kazensko pravo. Posebni del zakonika je zelo specifičen, zato so ga avtorji komentirali kar na 3.000 straneh, ki so razdeljena v 3 zvezke.

Ker so pri pisanju sodelovali tako praktiki kot teoretiki, je posodobljen komentar zares vrhunsko delo. Njegova posebna vrednost je celovita in poglobljena obravnava neprave opustitve, s katero v Sloveniji prvič dobivamo izčrpen katalog temeljnih možnosti opustitvenega storilstva za posamezne inkriminacije.

veliki-komentar-posebnega-dela-kazenskega-zakonika

Kje in kdaj bo na voljo prenovljena izdaja Velikega komentarja posebnega dela kazenskega zakonika?

Leta 2019 je pri projektu omenjenega komentarja sodelovalo skoraj 50 strokovnjakov z različnih pravnih področij. Knjigo urednikov dr. Damjana Korošča, dr. Katje Filipčič in Stojana Zdolška je izdala založba Uradni list RS v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani. Pri posodobljeni verziji oziroma novi izdaji sta sodelovala le 2 od prejšnjih urednikov (dr. Damjan Korošec in dr. Katja Filipčič), z njima pa je sodelovala nova urednica s področja gospodarske kriminalitete dr. Helena Devetak.

V knjigo, ki jo sestavlja kar 1.382 strani so vložili ogromno časa in dela, saj verjamejo, da so ugotovitve raziskovalnega dela ključne za našo pravno znanost. Izid prenovljene izdaje Velikega komentarja posebnega dela kazenskega zakonika je predviden septembra 2023, naročiti pa jo bo mogoče prek spletne strani Uradnega lista RS. Za tiste, ki so jim bližje elektronske verzije knjig, pa bo poleg knjižne izdaje na voljo tudi posodobljeni e-komentar.

veliki-komentar-posebnega-dela-kazenskega-zakonika