Pošlji povpraševanje

Gradbeni zakon (GZ) v slovensko legislativo (zakonodajo), ki ureja področje gradbeništva, vnaša veliko novosti

Gradbeni zakon (v nadaljevanju GZ) je bil v preteklih mesecih podvržen korenitim spremembam, ki jih bodo morali posamezniki, ki se s področjem gradbeništva in s področij, ki so z njim povezani, vsakodnevno srečujejo, temeljito poznati.

GZ pojem ”mnenja” zamenjuje z izrazom ”soglasja”, samega pomena pa ne spreminja

GZ v slovensko legislativo vnaša številne novosti, ki jih nova gradbena zakonodaja vpeljuje v postopek graditve objektov. Najprej je potrebno izpostaviti, da se termin ”soglasja”, ki v GZ po novem nadomešča ”mnenja” v stari zakonodaji. Soglasja tako predstavljajo podlago za presojo pristojnega upravnega organa za gradbene zadeve o izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja.

GZ veliko poudarja namenja integraciji postopkov in poenostavitvi pridobitve gradbenih dovoljenj

GZ se osredotoča predvsem na integracijo postopkov. Gradbeni zakon tako prinaša združitev postopka izdaje gradbenega dovoljenja z okoljevarstvenim soglasjem, pa tudi združitev vseh drugih doslej ločenih postopkov izdajanja soglasij v en sam postopek in v enotno gradbeno dovoljenje. Slednje bo skrajšalo postopke in vodilo v enostavnejšega in hitrejšega pridobivanja gradbenega dovoljenja.

gradbeno dovoljenjeGZ - Gradbeni zakon

GZ izpostavlja tudi pomen javnega interesa, ki mu pripisuje velik pomen

Javni interesi so v prostoru velikokrat nasprotni - zato GZ med drugim prinaša tudi mehanizem za usklajevanje pogosto nasprotnih javnih interesov v prostoru, in sicer bo v primerih, ko nastane kolizija javnih interesov in na strokovni ravni ni možno doseči usklajene rešitve, bo mnenje podajala novoustanovljena vladna komisija za prostorski razvoj, ki se bo posvetovala s prav tako novoustanovljenim prostorskim svetom kot posvetovalnim organom okoljskega ministrstva. Prav tako GZ uvaja enoten postopek načrtovanja in dovoljevanja prostorskih ureditev državnega pomena s konceptom celovitega dovoljenja. Zraven tega novi gradbeni zakon uvaja še institut lokacijske preveritve.

Prenovljen bo tudi inšpekcijski nadzor in dopuščena legalizacija nekaterih gradenj

GZ pa zraven vsega naštetega predvideva še novo obvezno fazo prijave začetka gradnje. S prijavo bo omogočeno preventivno delovanje pristojnih inšpekcij v času gradnje in po načelu delitve inšpekcijskih nalog spreminja pristojnosti inšpekcijskih služb. Zraven tega pa se nekaj sprememb obeta tudi na področju nadzora nad gradnjami objektov, za katere gradbeno dovoljenje ni potrebno. Pri slednjih bodo po novem pristojne občinske inšpekcije.

Knjigo (Gradbeni zakon) GZ lahko naročite tudi na spletni strani Uradnega lista Republike Slovenije

Pri založbi Uradnega lista Republike Slovenije d.o.o., vam z namenom, da vam predstavimo novo gradbeno zakonodajo ter sam Gradbeni zakon, ponujamo knjigo Gradbeni zakon (GZ) z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom, ki ga je pripravila mag. Sabina Jereb. S pomočjo uvodnih pojasnil bo snov v GZ še lažje razumljena in jo boste lahko tako s pridom uporabljali v dejanskih življenjskih situacijah.

Za vas pa smo pripravili tudi izobraževanje o spremembah, ki jih GZ prinaša

Zraven GZ pa smo za vas v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. pripravili še izobraževanje o novi gradbeni zakonodaji. V sklopu izobraževanja bomo podrobneje opisali vse tri zakone, ki slovensko gradbeno zakonodajo spreminjajo - Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Seminar ne bo zajemal zgolj suhoparnega citiranja GZ in drugih zakonov, pač pa bodo strokovnjaki v sklopu seminarja odgovorili na življenjska vprašanja, ki gradbeno zakonodajo spremljajo, prav tako pa bodo obdelali vprašanje, kako bo nova gradbena zakonodaja vplivala na izvajanje javnih naročil gradenj.

Več o samem programu seminarja si lahko preberete na naši spletni strani, seveda pa nas lahko v primeru dodatnih vprašanj kontaktirate tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo na vsa vprašanja z veseljem odgovorili in vam tako pomagali pri odločitvi o prijavi na seminar ali o nakupu knjige Gradbeni zakon.