Javno naročanje je široko in relativno zapleteno področje

Čeprav se z javnim naročanjem ukvarjajo le redki, javno naročanje tako v Sloveniji kot tudi v Evropski Uniji predstavlja velik del bruto državnega produkta in je zato zelo pomembno področje, ki ga morajo posamezniki, ki na njem delujejo, dobro razumeti. Ocenjuje se, da se preko javnih naročil danes porabi polovica državnega proračuna. Ker so norme, ki javno naročanje urejajo relativno kompleksne in obširne, je še toliko bolj pomembno, da jih posamezniki razumejo in jih znajo pravilno uporabiti.

Kaj so javna naročila in kdo je zavezan za njihovo oddajo?

Javna naročila predstavljajo skupke dejanj, ki jih naročniki opravijo s ciljem gospodarne nabave blaga, storitev ali gradbenih del. V procesu javnega naročanja so lahko naročniki vsi porabniki državnega in lokalnih proračunov, na drugi strani pa so lahko ponudniki tako pravne kot tudi fizične osebe, ki se ukvarjajo z določeno storitvijo ali ponujajo iskan produkt. Pri tem naj omenimo, da pri javnih naročilih nikakor ne smemo delati razlik med ponudniki, ki prihajajo iz Slovenije in ponudniki, ki prijahajo iz Evropske unije, saj zaradi prostega prehoda blaga, storitev in kapitala, ponudniki, ki prihajajo iz drugih članic EU ne smejo biti hendikepirani. Vsa javna naročila se morajo izvesti v skladu z naslednjimi načeli: gospodarna poraba javnih sredstev, enakopravnost ponudnikov, transparentnost postopka oddaje javnega naročila ter načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki. Skladno s temi načeli se morajo voditi vsa javna naročila.

Priročnik za uporabo javnega naročanja podaja odgovore na številna vprašanja

Priročnik za uporabo javnega naročanja v praksiV založbi Uradni list Republike Slovenije smo pripravili prvo spremenjeno in dopolnjeno izdajo Priročnika za uporabo javnega naročanja v praksi avtoric mag. Maje Koršič Potočnik, Maje Prebil in mag. Urške Skok Klima.

Gre pravzaprav za posodobljeno verzijo v praksi izjemno vsestransko uporabljenega priročnika, s področja javnega naročanja. Priročnik obravnava vse faze izvedbe postopka javnega naročila in odgovarja na večino vprašanj, s katerimi se pri javnih naročilih srečujejo naročniki in ponudniki. Nova, nekoliko spremenjena, predvsem pa dopolnjena izdaja, vključuje najnovejšo prakso Državne revizijske komisije, ki je bila sprejeta po izidu prve izdaje, ter obravnava nova pereča vprašanja, ki so se postavljala po izidu prve izdaje priročnika. Pravo javnih naročil je namreč eno od najhitreje spreminjajočih se pravnih področij, pri katerem je ključno, da naročniki in ponudniki ostanejo v stiku z aktualnimi stališči in vprašanji ter da poznajo konkretne odgovore in rešitve za vsakodnevne dileme v praksi.