Pošlji povpraševanje

Študij prava je zahteven, saj zahteva povezovanje veliko interdisciplinarnih področij

Kako študirati pravo se dan danes sprašuje veliko perspektivnih študentov prava. Pri študiju prava je izjemnega pomena, da študent snov ne le zna, pač pa da jo tudi razume. Pri tem je izjemno pomembno, da študentje pri študiju prava uporabljajo primerno pravno literaturo, ki študentom širi obzorja in jim tako pomaga poglobiti pomen zakonskih določb, ki ga kasneje študentje s pomočjo teoretične podlage lažje dojemajo. Prav tako je ob študiju prava, vsaj v poletnih mesecih priporočljiva praksa. Študij prava ob delu nikakor ni preprost, vendar si med delom pridobimo potrebne izkušnje, ki nam bodo zelo koristile pri razvoju nadaljnje karierne poti.

Knjiga ”Kako študirati pravo” pomaga študentom odgovoriti na mnoga vprašanja

Ker je pravo sestavljeno iz veliko različnih področji je nujno, da imajo študentje prava možnost interdisciplinarnega povezovanja znanja z drugimi področji prava, velikokrat pa morajo uporabiti tudi znanje, ki se pravnega področja dejansko sploh ne tiče. Da bi študentom študij prava olajšali in jim vsaj poskušali odgovoriti na vprašanje kako študirati pravo, smo v podjetju Uradni list Republike Slovenije pripravili knjigo Kako študirati pravo, avtorjev dr. Mira Cerarja in dr. Valentine Franca. Izdali smo drugo, spremenjeno in dopolnjeno izdajo, ki je temeljito prenovljena in je prvič izšla leta 2002. Knjiga je v skladu s sedanjimi učnimi normami in načrti ter tako odgovarja na marsikatera vprašanj v zvezi s študijem prava.

Pravnik mora biti široko izobražen, ustvarjalen ter sposoben reševati zahtevna jezikovna, logična in vrednostno-moralna vprašanja. V povezavi s tem se študentom prava zastavljajo mnoga vprašanja, ki so značilna za študij prava: kako osvojiti nov miselni okvir, kako se ukvarjati s številnimi podrobnostmi in hkrati ohraniti široko perspektivo, kako se spopasti z veliko količino snovi.

študij prava ob delupravo literatura

Knjiga je napisana na lastnih izkušnjah avtorjev, ki sta jih doživela kot študenta in kot profesorja

Knjiga Kako študirati pravo je pravzaprav neke vrste vodnik med številnimi pastmi, ki jih študij prava nastavlja. Avtorja sta v omenjeni knjigi poskušala neprisiljeno in prijazno svetovati, kako se je najbolje podati na pot do diplome. Nasveti so utemeljeni z večletnimi izkušnjami avtorjev tako s področja študija prava kot tudi kasnejše profesure. Poleg vsega drugega avtorja študentom in drugim bralcem knjige dajeta tudi preproste človeške napotke, ki pomagajo premagovati ovire.

Knjiga prav tako pomaga pojasniti temeljne ugotovitve o procesu učenja oziroma študija, in to predvsem z vidika posebnosti študija prava, hkrati pa upošteva temeljne značilnosti oz. skupne imenovalce študija prava, kot ta poteka na pravnih fakultetah v Sloveniji - na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici.

Knjigi je dodana tudi priloga, ki vsebuje večino pomembnih pravniških revij, ki izhajajo v Republiki Sloveniji, prav tako pa knjiga vsebuje veliko uporabnih internetnih povezav in spletne literature.

Na voljo je tudi druga pravna literatura

V podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o., pa ponujamo tudi pestro izbiro ostale pravne literature in pravnih knjig. Danes med prodajen uspešnice spada Gradbeni zakon, ki prenavlja in nadomešča zakon o graditvi objektov, prav tako pa je izjemno iskan tudi Družinski zakon, vse bolj popularna za branje pa je tudi knjiga z naslovom Civilno medicinsko pravo, ki jasno opredeljuje pravice pacientov.

V primeru dodatnih vprašanj o študiju prava ali o pravni literaturi, ki jo ponujamo, smo vam na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem pomagali odgovoriti na vprašanja, ki se vam še zastavljajo ter vam tako pomagali do pravilne odločitve o nakupu omenjene knjige ali druge pravne literature.