Pridobitev dodatne poklicne kvalifikacije s področja gradbene zakonodaje

Gradbeni predpisi so se v preteklem letu z novim Gradbenim zakonom dodobra spremenili. Ker gre za korenite spremembe, ki celotno gradbeno zakonodajo zelo posodabljajo, smo se v podjetju Uradnega lista Republike Slovenije d.o.o. odločili, da posameznikom omogočimo pridobitev dodatne poklicne kvalifikacije, s katero bodo pridobili novo in poglobili že obstoječe znanje s področja gradbene zakonodaje. V sklopu predavanji in vaj, ki se jih mora posameznik v želji po pridobitvi dodatne poklicne kvalifikacije udeležiti, bomo govorili predvsem o pogodbah FIDIC. Pogodbe FIDIC so namreč izjemno pomemben del gradbene zakonodaje pri nas, saj vsebujejo vrsto institutov, ki so urejeni drugače kot v slovenski gradbeni pogodbi, med njimi pa je tudi določitev cene. V sklopu predavanj in vaj bomo natančno opisali celotno delovanje in izvajanje projektov po pogodbah FIDIC, govorili bomo tudi o pravicah in obveznostih izvajalca, naročnika in inženirja. Natančno bomo pogledali način uporabe vseh posebnih pogodb FIDIC glede na slovensko gradbeno zakonodajo. Seveda se bomo pogovorili tudi o tem, kako ravnati v nepredvidljivih okoliščinah, pri dodatnih delih ali pri povečanih količinah izvedbe del. 

Posameznik se mora udeležiti vsaj 75% predavanj in vaj

Program predavanj in vaj traja 32 ur. Po zaključenem programu lahko kandidat pristopi k izpitu, vendar le pod pogojem, da se je udeležil vsaj 75% predavanj in vaj. Po uspešno opravljenem izpitu bo kandidat pridobil potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije strokovnjak/strokovnjakinja za uporabo gradbenih pogodb FIDIC. Izpit poteka v dveh delih. Prvi (pisni) del potek elektronsko, drugi (ustni) del pa poteka pred komisijo.

Knjiga Gradbeni predpisi podaja odgovore na številna vprašanja

pravna knjiga - gradbeništvoV založbi Uradni list Republike Slovenije d.o.o. pa smo izdali tudi knjigo z naslovom Gradbeni predpisi s stvarnim kazalom, avtorjev mag. Tomaža Černeta in Aleksandre Velkovrh. S pomočjo te knjige bo posameznik na enem mestu lahko enostavno dostopal do skupka predpisov, ki urejajo gradbeništvo pri nas. Knjiga vsebuje:

  • Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2),
  • Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID),
  • Gradbeni zakon (GZ),
  • Uredbo o razvrščanju objektov,
  • Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in
  • Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov.

Knjigo najdete na spletnih policah naše dobro založene pravne knjigarne, naročite pa jo lahko že samo z nekaj kliki. Knjiga je praktično naravnana in bo uporabna vsem, ki na tak ali drugačen način prihajate v stik z gradbeno zakonodajo Republike Slovenije.