Nova uredba s področja varstva osebnih podatkov stopi v veljavo že maja 2018

Varstvo osebnih podatkov postaja z uvedbo Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov t. i. GDPR uredbe, ki bo začela veljati maja 2018 vse bolj zahtevno področje, ki ne dopušča napak in odstopanj. Z uredbo prihaja v to področje tudi veliko novosti. Ena izmed najpomembnejših novosti je obveznost številnih upravljavcev zbirk osebnih podatkov imenovati pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. Organizacija, ki z osebnimi podatki upravlja, bo morala pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovati glede na:

  • pravno naravo organizacije (javni/zasebni sektor),
  • naravo osebnih podatkov (občutljivi oz. po novem posebni, »navadni« osebni podatki),
  • načine in namene obdelave osebnih podatkov in s tem povezanega tveganja za zasebnost posameznikov.

Poleg tega se bo tudi položaj pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov v podjetju precej spremenil. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov bo tako predstavljala neodvisen organ, ki bo skrbel za komunikacijo s strankami, zraven tega pa ga podjetje ne bo moglo razrešiti oz. odpustiti, saj bo narava delovanja pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov neodvisna.

varstvo osebnih podatkov zakon

Izobraževanja o novostih s področja varstva osebnih podatkov

V podjetju Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. smo vam z namenom podrobne predstavitve Splošne uredbe o varstvu podatkov EU GDPR pripravili izobraževalne programe na temo varstva osebnih podatkov. Gre za program, ki je sestavljen iz predavanj in vaj, zaključi pa se z opravljanjem pisnega in ustnega dela izpita. Po uspešno zaključenem izpitu bo posameznik pridobil dodatno poklicno kvalifikacijo iz področja varstva osebnih podatkov.

Utrditev znanja s področja varstva osebnih podatkov tudi s praktičnimi primeri

Na predavanjih bomo govorili o spremembah, ki jih GPDR uredba prinaša v Zakon o varstvu osebnih podatkov in o drugih vplivih, ki jih bo uredba pustila v slovenski zakonodaji. Predavanja so izvedena strokovno in natančno, predavatelji pa snov o varstvu osebnih podatkov predajajo na razumljiv in jasen način. Po izpeljanih predavanjih se izvedejo tudi vaje na katerih bodo posamezniki praktično vključeni v primere različnih postopkov varstva osebnih podatkov in bodo tako še poglobili svoje znanje.

V primeru dodatnih vprašanj o izobraževanju, nas kontaktirajte po telefonu ali pa nam vprašanja zastavite po e-pošti. Na vprašanja, ki se vam zastavljajo pred prijavo na izobraževanje o varstvu osebnih podatkov vam bomo odgovorili hitro in natančno. Več na:https://www.uradni-list.si/

pooblaščena oseba za  varstvo osebnih podatkov