Pomen koncesij v Sloveniji narašča

Koncesije skupaj z javno zasebnimi partnerstvi v Sloveniji postajajo vse pogostejše in vse bolj razširjene. Zaradi pomembnosti koncesij smo se v Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. odločili, da v okviru izobraževalnega programa izvedemo niz predavanj in vaj, kjer bomo kandidate izobraževali o koncesijskih pogodbah, podeljevanju koncesij ter o samem pomenu koncesij, hkrati pa bomo podrobno predelali tudi Zakon o podeljevanju koncesij. Izobraževalni program se bo zaključil s pisnim in ustnim izpitom. Ko bo posameznik izpita uspešno opravil, bo prejel certifikat o pridobitvi dodatne kvalifikacije strokovnjak/strokovnjakinja za koncesije in javno-zasebna partnerstva.

Razmejitev med javnim naročilom in koncesijo

Ker sta pojma ”javno naročilo” in ”koncesija” po definiciji precej podobna, moramo poznati jasno razmejitev med njima. Pri javnem naročilu se podjetju plača določen znesek za izvedbo zahtevane gradnje ali storitve, pri koncesiji pa se podjetju vložek povrne predvsem z upravljanjem in izkoriščanjem gradnje ali storitve, izpostavljeno je tudi naložbenemu tveganju, tj. morebitni izgubi na naložbo.

VEČ O DODATNIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVANJIH

Izobraževanje je sestavljeno iz predavanj o koncesijah, vaj in izpita

Predavanja in vaje bodo potekala pod vodstvom strokovnjakov za koncesije in javno zasebna partnerstva. Udeležencem bodo na primeren in sproščen način predali potrebno znanje, ki bo kandidatom še kako prav prišlo pri reševanju izpita. Sama predavanja in vaje se izvajajo v obsegu 41 ur. Da udeleženec lahko pristopi na ustni del izpita, je potrebno uspešno opraviti pisni del.

Dodatna poklicna kvalifikacija o koncesijah omogoča hitrejši karierni razvoj

Poklicna kvalifikacija iz koncesij bo kandidatom odprla marsikatera vrata na karierni poti ter tako omogočila hitrejši in enostavnejši karierni razvoj. V primeru dodatnih vprašanj glede izobraževanjali dodatnih kvalifikacijahsmo vam na voljo po telefonu ali e-pošti, vabimo pa vas tudi, da si več o samem programu, ki se začne maja prihodnje leto, preberete na spletni stranihttps://www.uradni-list.si/

zakon o podeljevanju koncesijpodeljevanje koncesij