GDPR uredba spreminja slovensko zakonodajo s številnimi novostmi


GDPR je kratica, ki pomeni General Data Protection Regulation, povezujemo pa jo s pojmom GDPR uredba ali v slovenščini Splošna uredba o varstvu podatkov. V maju 2018 je GDPR v našo legislativo vnesla številne novosti na področju varstva osebnih podatkov, ki jih do sedaj nismo bili navajeni.

Največ vprašanj se glede GDPR zastavlja obdelovalcem podatkov, ki so jim bile z novo GDPR zakonodajo naložene številne nove obveznosti, hkrati pa so morali biti vse bolj pozorni na pravice, ki na podlagi GDPR uredbe pritičejo tistim, čigar podatke organizacije obdelujejo.

gdpr uredba

Sprejem GDPR zakonodaje narekuje vse hitrejša digitalizacija

K sprejemu GDPR zakonodaje je vsekakor prispevala digitalizacija, ki smo ji priča na prav vseh področjih našega življenja. Z vse večjo digitalizacijo in vse širšo uporabo spleta so posamezniki in njihovi podatki vse bolj ranljivi, zato je bilo to področje nujno potrebno urediti.

Velikansko količino podatkov, ki jih posamezniki za seboj puščajo na spletu, je namreč mogoče uporabiti tako v številne zakonite kot tudi nezakonite namene. V Evropski uniji je kot eden izmed ciljev zarisano oblikovanje enotnega evropskega digitalnega trga, ki ga ne bodo ovirale regulatorne posebnosti posameznih članic, uredba GDPR pa je prav eden izmed prvih korakov k doseganju tega cilja.


Smernice GDPR zakonodaje pri obdelavi osebnih podatkov posameznikov

Uredba GDPR obdelovalcem podatkov narekuje, kako morajo pridobljene osebne podatke obdelovati. Glede na GDPR morajo biti podatki posameznikov zbrani zakonito, pošteno in na pregleden način. Podatki se lahko zbirajo in obdelujejo zgolj za zakonite in izrecno določene namene, kar pomeni da se zbrani osebni podatki ne smejo obdelovati za namene za katere niso bili pridobljeni ali obdelovati na način, ki ni združljiv z nameni, za katere so bili zbrani.

Upravljavci podatkov morajo biti glede na GDPR uredbo pozorni tudi na načelo najmanjšega obsega podatkov, ki pomeni, da če podatki niso potrebni za dosego cilja, le-teh ni primerno zbirati. Kot primer slednjega lahko navedemo spletno trgovino, ki ne potrebuje podatka o rojstnem dnevu stranke, pa ga vseeno zbira.

gdpr zakonodaja

Komentar GDPR uredbe je sedaj na voljo v sklopu storitve UL info tok

Ker je na področju veliko GDPR novosti in se še zmeraj pojavljajo številna vprašanja, ureditev pa je relativno široka, smo se v Uradnem listu d.o.o. odločili za izdajo komentarja uredbe GDPR. Komentar GDPR uredbe bo vključen tudi med e-komentarje, ki so dostopni v sklopu storitve UL info tok.


Kaj je UL info tok in komu je storitev namenjena?

UL info tok je nova storitev Uradnega lista republike Slovenije d.o.o., ki posamezniku omogoča ažurno in enostavno spremljanje zakonodaje in javnih naročil. Platforma posameznika preko e-pošte ali sms sporočila obvesti o zakonodajni tematiki, ki jo je izbral v svojih uporabniških straneh, obvešča pa ga tudi o javnih naročilih. Poleg spremljanja zakonodaje in javnih naročil storitev UL info tok uporabniku omogoča tudi možnost dostopa do e-komentarjev zakonodaje.

E-komentarji zakonodaje so priročni in ažurni

Seveda mnogokrat naletimo na vprašanje, zakaj bi se posameznik odločil za e-komentar, ko ima morda tiskano verzijo komentarja določenega zakona že doma na polici.

Prednosti e-komentarjev je mnogo. Ena izmed njih je seveda ta, da se lahko e-komentarji s spreminjanjem zakonodaje spreminjajo in preko spleta vedno dostopamo do zadnje ažurne verzije e-komentarja.

Nikakor pa ne gre spregledati dejstva, da lahko do e-komentarja dostopamo od skoraj kjerkoli. Potrebujemo le povezavo do spleta in vsebina nam je na voljo na dotiku roke.

gdpr zakonodaja

Kaj nam prinaša komentar GDPR zakonodaje, ki ga najdemo v okviru storitve UL info tok

Komentar Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki ga lahko v UL info tok sedaj najdete tudi kot e-komentar, obsega številno sodno prakso in prakso evropskih informacijskih pooblaščencev, ki je nastala od začetka veljavnosti GDPR zakonodaje. Komentar poskrbi za pester nabor koristnih napotkov, največji poudarek pa je namenjen razlagi kompleksnih in mestoma tudi zelo zapletenih določb, ki jih GDPR uredba vsebuje.

GDPR zakonodaja je precej dvotirna. Na eni strani namreč natančno določa obveznosti upravljavcev in obdelovalcev osebnih podatkov ter na drugi strani pravice posameznikov, katerih osebne podatke obdelujejo dandanes praktično vse organizacije, zato je GDPR potrebno brati z vidika dvotirnosti ustroja te uredbe.

uredba GDPR

Komu je komentar GDPR pravzaprav namenjen?

Komentar in GDPR uredba pa ni namenjena zgolj upraviteljem podatkov. Tudi posamezniki se bodo tako lahko s prebiranjem členov, ki določajo njihove pravice, lažje odločili, kdaj je potrebno ukrepati, predvsem pa bodo znali prepoznati obseg svojih pravic. V praksi bodo ti napotki prišli prav tudi pooblaščenim osebam za varstvo podatkov (DPO-jem), ki jih mora skladno z GDPR uredbo imeti precej organizacij, kjer se podatki posameznikov obdelujejo.

Komentar GDPR, ki ga lahko sedaj najdete še v obliki e-komentarja v sklopu storitve UL info tok, je namenjen tudi drugim posameznikom, ki delujejo na področju varstva osebnih podatkov. Lahko gre za vodje pravnih služb, pravnike v realnem in javnem sektorju, odvetnike, ne nazadnje tudi sodnike, ki sodijo v zadevah s tega področja.

Seveda pa ne gre pozabiti na posameznike, ki se ukvarjajo z informacijsko varnostjo. Tudi njim bo e-komentar GDPR zakonodaje prišel še kako prav. Procesi obdelav so namreč zaradi hitrega razvoja modernih informacijskih tehnologij vse bolj kompleksni.

gdpr novosti