Pestra ponudba različnih pravnih knjig v knjigarni Uradnega lista

V knjigarni Uradnega lista Republike Slovenije d.o.o. smo zelo ponosni na pestro zbirko pravnih knjig, do katerih lahko posamezniki dostopajo kar preko spleta. Knjige so namenjene vsem, ki se ukvarjajo z različnimi pravnimi področji ali pa bi le želeli poglobiti svoje znanje z določenega pravnega področja. Seveda pa naša knjigarna predstavlja pravo zakladnico znanja tudi za tiste, ki se s pravom šele srečujejo - študentom prava bo tako zagotovila še uspešnejši študij.

Komentar Zakona o splošnem upravnem postopku

Zakon o splošnem upravnem postopkuEna izmed zelo iskanih pravnih knjig pri nas je ZUP s komentarjem. Zakon o splošnem upravnem postopku je eden izmed najbolj uporabljanih zakonov v Republiki Sloveniji, saj z opredelitvijo načel in pravil upravnega prava določa postopanje najrazličnejših organov in strank v upravnem postopku, v katerem se tako ali drugače znajdemo prav vsi državljani Republike Slovenije. ZUP je bil do danes noveliran le nekajkrat, zadnja novela pa je bila spisana že več kot desetletje nazaj. Zato smo se v sozaložništvu Pravne fakultete Univerze v Ljubljani odločili, da izdamo nov komentar ZUP. V ta namen se je zbrala skupina vrhunskih slovenskih strokovnjakov, od akademikov do sodnikov in praktikov, na čelu z urednikoma dr. Erikom Kerševanom in prof. dr. Polonco Kovač in pripravila nov komentar Zakona o splošnem upravnem postopku. Komentar bo izšel v dveh knjigah. Prva knjiga je že izšla in obsega 780 strani splošnih poglavij ZUP (členi 1–124). Izid druge knjige je predviden v mesecu septembru, obsegala pa bo faze upravnega postopka (členi 125–325).

Nov komentar bo zelo praktično naravnan in bo ponujal odgovore na vprašanja, ki se posameznikom pojavljajo ob opravljanju svojega dela. Uporaben bo za vse uradne osebe v državni upravi, občinah, agencijah ali zavodih, prav tako pa bodo odgovore na svoja vprašanja našli sodniki, notarji, pa tudi študentje, ki se z upravnim pravom srečujejo prvič.

Komentar novega Družinskega zakonika podaja odgovore na številna vprašanja

Komentar družinskega zakonikaZelo iskan je tudi komentar Družinskega zakonika. Družinski zakonik je na področje družinskega prava v Republiki Sloveniji prinesel številne novosti, stroka pa je tako močno izražala potrebo po njegovem komentarju, ki smo ga izdali v založbi Uradnega lista Republike Slovenije d.o.o. Redaktorica prof. dr. Barbara Novak je po sprejemu Družinskega zakonika oblikovala skupino šestnajstih avtorjev s strokovnimi izkušnjami na najrazličnejših delovnih mestih družinskih pravnikov. Avtorji komentarja so sodniki, odvetniki, notarji, profesorji, mediatorji, zaposleni na ministrstvu za družino, pri varuhu človekovih pravic in na socialni inšpekciji. Komentar družinskega zakonika se osredotoča predvsem na premoženjska razmerja med zakonci, določanje starševstva, otrokovo varstvo, pa tudi na vzgojo, preživljanje, stike in ukrepe za varstvo koristi otroka. Celoten Družinski zakonik je namreč zasnovan tako, da kar se le da, ščiti koristi najšibkejših v naši družbi – otrok.

Zakon o industrijski lastnini je bil letos noveliran

Zakon o industrijski lastniniV naši knjigarni velja izpostaviti tudi Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1), katerega novela je bila sprejeta v Državnem zboru Republike Slovenije 5. marca 2020. Novela v slovensko zakonodajo prenaša določbe Direktive EU 2015/2436 o približevanju prava držav članic EU v zvezi z blagovnimi znamkami. Poleg tega Direktiva EU uvaja še nekaj drugih manjših sprememb z namenom zagotoviti učinkovitejše delo Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Glavnina sprememb se nanaša na znamke kot pravice industrijske lastnine.

Omenjena Direktiva EU korenito spreminja obstoječe pravne določbe o znamki v državah članicah EU. Poleg sprememb uvaja tudi nekaj novih pravic za imetnike znamk, spreminja pa tudi omejitve pravic iz znamk ter dodaja nove oz. predurugači obstoječe razloge za zavrnitev registracije znamke. Direktiva je nekoliko jasneje uredila tudi vprašanje razmerja med imetnikom prejšnje in imetnikom kasnejše znamke.

Uvodna pojasnila novele ZIL-1E niso zgolj sistematični pregled sprememb na področju prava znamk, pač pa so te spremembe tudi natančno analizirane. Poleg tega v uvodnih pojasnilih najdemo tudi odgovore na odprta vprašanja z upoštevanjem sodne in druge prakse. V knjigi, ki je namenjena sodnikom, odvetnikom, zastopnikom za znamke in modele ter gospodarskim subjektom, je objavljeno tudi neuradno prečiščeno besedilo Zakona o industrijski lastnini.

Komentar ZNKP bo pomagal pri razumevanju določb o koncesijskih pogodbah

Komentar ZNKPNikakor pa ne moremo mimo Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah s komentarjem. Komentar ZNKP je izjemno dobrodošel, saj bo uporabnikom v veliko pomoč pri razumevanju samega zakona, saj vsebuje praktične opise in poudarke, napotuje pa tudi na evropski pravni red in sodno prakso. Poleg tega komentar izpostavlja tveganja, ki so jim posamezni instituti in na splošno vsebinsko kompleksni postopki podelitve koncesij izpostavljeni.

V naši spletni knjigarni je na voljo tudi pester izbor drugih pravnih knjig med katerimi lahko izbirate. Zelo iskana je trenutno tudi knjiga z naslovom ”Odpoved pogodbe o zaposlitvi”, ki podaja številne odgovore na vprašanja o tem, kako se z odpovedjo soočiti in kakšne so naše pravice ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Vse knjige lahko pri nas naročite že samo z nekaj kliki, mi pa jih bomo skrbno pripravili in poskrbeli, da bodo dostavljene na želen naslov. V primeru dodatnih vprašanj smo ves čas na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam z veseljem postrežemo z dodatnimi informacijami.