Nacionalne poklicne kvalifikacije Uradni listNacionalne poklicne kvalifikacije služijo kot sredstvo dokazovanja zahtevane strokovne usposobljenosti


Nacionalna poklicna kvalifikacija je kvalifikacija, ki posamezniku služi kot dokaz dosežene potrebne delovne in strokovne usposobljenosti za opravljanje posameznega poklica ali sklopov nalog v okviru danega poklica na določeni ravni zahtevnosti.


Nacionalne poklicne kvalifikacije je mogoče v slovenskem kvalifikacijskem sistemu pridobiti na več načinov:

  • s šolskim izobraževanjem,
  • z izobraževalnimi programi za pridobitev poklicne oz. strokovne izobrazbe,
  • s programi poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja,
  • s študijskimi programi za pridobitev visokošolske izobrazbe,
  • s študijskimi programi za izpopolnjevanje.


Pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije z različnimi javnimi listinami


Nacionalne poklicne kvalifikacije se dokazujejo z javnimi listinami, ki jih izdajo pristojne institucije ali organi. Poklicne kvalifikacije lahko posameznik pridobi že skozi različne izobraževalne programe. Te nacionalne kvalifikacije se dokazujejo s spričevali, diplomami in drugimi podobnimi listinami. Nacionalne poklicne kvalifikacije, ki jih je posameznik pridobil zunaj šolskega sistema, pa se dokazujejo z drugimi javnimi listinami. Dokazilo o pridobljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji posameznik pridobi, ki opravi preverjanja, s katerimi dokaže, da je za določeno delo usposobljen. Nacionalne poklicne kvalifikacije se preverjajo z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, določenih s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti, ali pa na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih.

Pridobitev poklicne kvalifikacije definicija
Pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije s področja javno zasebnih partnerstev

V podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. vam v sklopu različnih izobraževalnih programov omogočamo pridobitev poklicne kvalifikacije, ki jo potrebujete in vam bo olajšala pot k pridobitvi želenega poklica. Ponujamo vam izobraževanja in pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije s področja javno zasebnega partnerstva, ki je po definiciji sistem, pri katerem se javne službe in projekti v javnem interesu izvajajo ali financirajo s pomočjo sodelovanja med javnim in zasebnim partnerjem. Javno zasebna partnerstva v Sloveniji cvetijo, znanje o njih pa je tako na veliko delovnih mestih več kot le zaželeno.

PROGRAM DODATNE KVALIFIKACIJE

TERMINI DODATNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ