Pošlji povpraševanje

Kaj so javna naročila in katera zakonodaja jih ureja?

Javna naročila predstavljajo pisno sklenjeno odplačno pogodbo med enim ali več gospodarskimi subjekti ter enim ali več naročniki, katere predmet je izvedba gradenj, dobava blaga ali izvajanje storitev. Da lahko podrobneje govorimo o javnih naročilih moramo najprej poznati nekaj pojmov. Naročniki javnih naročil so vsi neposredni, pa tudi posredni, porabniki državnega in lokalnih proračunov, zraven njih pa še organizacije, ki so nosilci javnih pooblastil. Na drugi strani pa so ponudniki lahko vse pravne osebe, registrirane za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri tem pa ni pomembno ali gre za domačo ali za tujo pravno osebo, saj zaradi vzpostavitve prostega pretoka blaga, ljudi, storitev in kapitala v EU ni dopustno vpeljevati razlik med domačimi in tujimi ponudniki. Postopek javnega naročanja se prične s trenutkom, ko naročnik ugotovi potrebo po naročanju, traja pa vse do poteka garancijskega roka za dobavljeno blago ali opravljeno storitev.

Javna naročila in področje javnega naročanja nasploh so urejena v Zakonu o javnem naročanju, seveda pa področje javnih naročil ureja tudi druga zakonodaja. Eden izmed pomembnejših zakonov je tudi Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, ki se uporablja predvsem, kadar je govora o reviziji javnih naročil.


NAJENOSTAVNEJŠI IN HITER PREGLED JAVNIH NAROČIL NA UL INFO TOKU


Večina javnih naročil mora biti objavljena na Portalu javnih naročil

Javna naročila lahko izdajajo tako velika, ko tudi mala podjetja. Nujno pa je, da se vsi udeleženci postopka javnega naročanja držijo določenih načel, ki so pravno opredeljena:

 • gospodarna poraba javnih sredstev,
 • enakopravnost ponudnikov,
 • transparentnost postopka oddaje javnega naročila ter
 • načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki.


Javna naročila morajo biti objavljena na Portalu javnih naročil, kjer so javno dostopna in tako dosegljiva vsem ponudnikom. Izjema velja za evidenčna javna naročila oz. za javna naročila majhnih vrednosti, ki jih na omenjenem portalu ni potrebno objaviti. Gre za javna naročila male vrednosti v mejni vrednosti:


 1. Na splošnem področju:
  - 20.000EUR za javna naročila blaga in storitev ter za javne natečaje,
  - 40.000EUR za javna naročila gradenj,
  - 750.000EUR za javna naročila iz Seznama socialnih in drugih posebnih storitev.
 2. Na infrastrukturnem področju:
  - 50.000EUR za javna naročila blaga in storitev za javne natečaje
  - 100.000EUR za javna naročila gradenj,
  - 1.000.000 za javna naročila iz Seznama socialnih in drugih posebnih storitev.


Sledenje javnim naročilom in obveščanje o javnih naročilih postaja vse bolj pomembno in zaželeno

V podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o., smo se zaradi vse večjega števila javnih naročil v Sloveniji in tudi po svetu, odločili, da vam tematiko podrobneje predstavimo, prav tako pa vam ponujamo tudi storitev UL info tok, s pomočjo katere boste lahko javnim naročilom sledili. Sledenje javnim naročilom je vse bolj pomembno - v Republiki Sloveniji je zavezanih že več kot 2000 naročnikov. S pomočjo naše storitve pa ni omogočeno zgolj sledenje slovenskim javnim naročilom, pač pa vam omogočamo tudi sledenje mednarodnim javnim naročilom, kar bo povečalo vašo prednost v že tako izjemno konkurenčnem okolju. Z našo storitvijo boste lahko spremljali odločitve o izbranih ponudnikih, prav tako pa boste obveščeni o objavljenih pogodbah s področja javnega naročanja. Zraven tega boste na svoj e-naslov prejemali tudi vse zakonodajne novosti in kako narediti svoj arhiv predpisov.


PREVERITE PONUDBO IZOBRAŽEVANJ URADNEGA LISTA


S pomočjo naše storitve UL info tok, boste z lahkoto sledili javnim naročilom v Sloveniji in tudi v tujini

Za vas smo pripravili tudi predstavitev storite UL info tok, ki bo trajala približno pol ure, vsak udeleženec pa bo pridobil tudi 1 mesec brezplačnega preizkusa storitve. V primeru, da vas zanima več o javnih naročilih ali o storitvi, ki vam jo ponujamo, vas vabimo, da nas kontaktirate po telefonu ali po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vprašanja, ki se vam pred predstavitvijo še zastavljajo. Več na:https://www.uradni-list.si/

obveščanje o javnih naročilih