Nestanovitnost zakonov in drugih aktualnih predpisov - Uradni list Republike Slovenije ponuja rešitev


Zakoni so po definiciji pravni akti z drugo najvišjo veljavo – so takoj za Ustavo Republike Slovenije. To pomeni, da morajo biti z njimi skladni vsi drugi aktualni predpisi, ki jih sprejema Državni zbor RS.

Ker so zakoni relativno živ organizem, se le ti ves čas spreminjajo, se dopolnjujejo, nekateri pa tudi prenehajo, na njihovo mesto pa stopijo novi. Na nekaterih pravnih področjih lahko posameznikom, ki na njih delujejo, to povzroča kar nekaj preglavic. Na drugi strani pa je na področjih, kot je na primer kazensko pravo, spremembam zakonodaje dokaj enostavno slediti, saj gre za področje prava, ki je relativno togo in se ne spreminja kar naprej.


Hitremu spreminjajo zakonov in drugih predpisov je včasih težko slediti

Drugače je na primer pri gospodarskem pravu, kjer v veljavo stopajo vedno nove innominate pogodbe, ki so sicer urejene v splošnem delu Obligacijskega zakonika s splošnimi določbami. Pa tudi pravo varstva osebnih podatkov je izjemno dinamično, saj se z novimi tehnologijami morajo nujno spreminjati tudi predpisi, ki jih morajo posamezniki, ki delujejo na področju varstva osebnih podatkov dosledno upoštevati. Lep primer takšnega predpisa je na primer uredba GDPR.

Dinamična, obširna in nemalokrat zahtevna pa je tudi zakonodaja, ki ureja javna naročila. Javno naročilo je pisno sklenjena odplačna pogodba, ki jo skleneta naročnik in izbrani gospodarski subjekt. Predmet javnega naročila je lahko dobava blaga, izvedba storitev ali izvedba gradnje.

Posamezniki, sploh tisti, ki delujejo na zelo dinamičnih področjih, imajo včasih nemalo preglavic, ko se zakoni in drugi aktualni predpisi hitro spreminjajo. V Republiki Sloveniji do danes namreč ni obstajala baza, ki bi nas obveščala o aktualnih predpisih, ki so ali pa bodo kmalu stopili v veljavo.


UL info tok za lažje sledenje novim zakonom in predpisom, pa tudi mednarodnim pogodbam

To se spreminja z novim produktom, ki smo ga za vas popravili v podjetju Uradni list Slovenije. Gre za produkt, ki smo ga poimenovali UL info tok in ki posamezniku omogoči obveščanje in spremljanje izbrane aktualne zakonodaje. Posameznik si lahko v svojem profilu nastavitve uredi tako, da je o izidu glasila Uradnega lista Slovenije in predpisih obveščen po e-pošti ali po SMS. Izbira pa lahko tudi med posameznimi področji o katerih želi biti obveščen.

Podpis pgodbKako je Glasilo Uradnega lista Slovenije razdeljeno?

Za lažje branje je rubrika Glasilo Uradni list RS je razdeljena v tri podkategorije:

  • Uredbeni del. Ta del izide v vsaki izdaji Uradnega lista Slovenije. V njem so objavljeni ustava, zakoni in drugi akti državnega zbora, akti državnega sveta, akti predsednika republike, predpisi in drugi akti vlade in ministrov, splošni akti, izdani za izvrševanje javnih pooblastil, odločbe in sklepi ustavnega sodišča ter predpisi in drugi akti lokalnih skupnosti, če tako določajo njihovi statuti.
  • Mednarodne pogodbe. Mednarodne pogodbe so pogodbe, ki jih sklepajo subjekti mednarodnega prava. Največkrat so to države ali mednarodne organizacije. Slovenija je podpisnica številnih mednarodnih pogodb, ki jo zavezujejo pri njenem delovanju, seveda pa je nujno, da so vse pogodbe skladne tudi z zakoni naše države. V Sloveniji mednarodne pogodbe delimo v dve skupini. Prva skupina zavzema pogodbe, ki jih z zakonom ratificira Državni zbor, druga skupina pa tiste, ki jih ratificira Vlada z uredbo.
    Mednarodne pogodbe v glasilu izidejo nekajkrat letno. Objavljene so v ločenem delu z lastnim tekočim številčenjem izdaje aktov in strani.
  • Razglasni del. Razglasni del je praviloma objavljen vsak petek. V njem so strani posebej tekoče oštevilčene. Razglasni del Uradnega lista Slovenije izhaja zmeraj v elektronski obliki. V njem so objavljeni javni razpisi, javni natečaji, vpisi v registre, nekateri preklici in druge objave, ki se morajo po zakonu ali drugem predpisu objaviti uradno.

Da je pregled nad zakoni enostavnejši, smo se v Uradnem listu Slovenije odločili, da vam iskanje omogočimo preko iskalnika EuroVoc. Gre za večjezični multidisciplinarni tezaver EU. Ključne besede, ki jih vsebuje, so razvrščene v 21 področij in 127 podpodročij. Vse te se uporabljajo za opis vsebine dokumentov na spletišču EUR-Lex.


V Uradnem listu Republike Slovenije tudi možnost spremljanja javnih naročil in nakupa e-komentarjev

Poleg spremljanja zakonov pa vam v sklopu storitve UL info tok ponujamo tudi možnost spremljanja javnih naročil ter nakupa e-komentarjev.

Javna naročila so področje, ki je tako za Republiko Slovenijo kot tudi širše, izjemno pomembno. V Uradnem listu Slovenije za vas spremljamo slovenska NMV in JN, objavljena na portalu E-naročanje, NMV Hrvaške in Slovaške ter mednarodna javna naročila, objavljena na TED portalu in vas o želenih objavah obveščamo vse dni v tednu.

Ker so eden izmed najbolj prepoznavnih elementov naše založbe prav e-komentarji, pa smo jih skupaj s produktom UL info tok pripravili v elektronski različic in sedaj lahko dostopate tudi do njih. Avtorji e-komentarjev so priznani strokovnjaki, njihova analiza zakonodaje pa pomembno vpliva na pravno prakso, ki nastaja in se razvija.