Pošlji povpraševanje

Študij prava je, zaradi obsežne materije in številnih zakonov, izjemno zahteven

Študij prava zahteva veliko prebrane literature, rešenih praktičnih primerov, prebiranja sodne prakse, predvsem pa pravilne tehnike učenja. Pravna literatura je razdeljena na teoretične knjige, zakone, komentarje zakonov in sodno prakso, obstajajo pa tudi različni priročniki in druga pravna literatura. Študij prava je zahteven že za redne študente pravnih fakultet. Ker pa je mogoče študirati tudi ob delu, si lahko predstavljamo, da je študij prava ob delu, zaradi pomanjkanja časa, še nekoliko zahtevnejši.

pravo literatura

Knjiga ”Kako študirati pravo?” pojasnjuje veliko problemov, s katerimi se študenti prava soočajo

Z namenom učinkovitega in aktivnega študija prava smo vam v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. pripravili knjigo ”Kako študirati pravo”, v drugi, spremenjeni in dopolnjeni izdaji. Gre za temeljito prenovljeno izdajo knjige, ki je prvič izšla leta 2002. Študij prava opisan v knjigi je usklajen s sedanjimi, novimi učnimi načrti in širšimi spremembami na področju študija prava, v njem pa so upoštevani tudi komentarji in odzivi študentov.

PREVERITE PONUDBO UČBENIKOV S PODROČJA PRAVA

Kakšne so vrline bodočega pravnika, ki jih je pametno uporabiti že med samim študijem prava?

Vsak pravnik mora biti podkovan z različnimi interdisciplinarnimi znanji, ki jih mora med seboj učinkovito in hitro povezovati. Med študijem prava je izjemno pomembno, da si bodoči pravnik oblikuje visoko samopodobo, saj je le-ta za njegovo delo izjemno pomembna.

Pravnik pa mora biti tudi ustvarjalen, moder ter sposoben reševati zahtevna jezikovna, logična in vrednostno-moralna vprašanja. V povezavi s tem bodo študenta prava na začetku pestila številna vprašanja, ki so značilna za pravni študij: kako osvojiti nov miselni okvir, kako se ukvarjati s številnimi podrobnostmi in hkrati ohraniti široko perspektivo, kako se spopasti z veliko količino snovi.

knjiga Kako študirati pravo?

Zraven vsega tega pa med študijem prava ne smemo pozabiti na pomembnost retorike, ki je v pravniškem poklicu izjemnega pomena. Študenti prava se morajo priučiti informacije predajati jasno in razumljivo, hkrati pa morajo biti sposobni trdno zastopati svoje stališče.

Knjiga ”Kako študirati pravo?”, avtorja dr. Mira Cerarja in dr. Valentine France, je vodnik med vsemi temi in še številnimi drugimi težavami, s katerim se študenti prava med študijem prava soočajo. Avtorja poskušata v njej na podlagi dolgoletnih izkušenj študentu neprisiljeno in prijazno svetovati, kako se je najbolje podati na pot do diplome, magisterija ali celo doktorata. Poleg vsega drugega študentom prava dajeta tudi preproste človeške napotke, ki jim pomagajo premagovati ovire. Knjiga zraven tega pojasnjuje tudi temeljne ugotovitve o procesu študija prava, in to predvsem z vidika posebnosti študija prava v primerjavi z študijem drugih predmetov in smeri, hkrati pa upošteva temeljne značilnosti oziroma skupne imenovalce študija prava, kot ta poteka na pravnih fakultetah v Sloveniji.

Knjigi so priložene še priloge s pomembnejšimi slovenskimi pravnimi revijami in internetnimi naslovi ter literatura. Delo je namenjeno predvsem študentom, ki so začeli študirati pravo, in študentom, ki jim ta študij prava povzroča preglavice, seveda pa lahko za knjigo poprimete tudi vsi drugi, ki jih natančneje zanima proces učenja oziroma spoznavanje prava.

Knjigo lahko, skupaj z ostalo pravni literaturo, naročite na naši spletni strani

Knjiga ”Kako študirati pravo” vam je v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. na voljo po ugodni ceni. Naročite jo lahko kar na naši spletni strani, kjer si lahko ogledate tudi preostalo ponudbo zakonov, priročnikov in pravnih knjig ter druge pravne literature, ki smo jih pripravili za vas. V primeru dodatnih vprašanj smo vam zmeraj na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vsa vprašanja o pravni literaturi, ki se vam pred nakupom knjige ali druge literature še zastavljajo. Več nahttps://www.uradni-list.si/

VEČ O IZOBRAŽEVANJIH