Pošlji povpraševanje

Problematika neenotnosti pravne literature

Pravne knjige in pravna literatura nasploh je v pravu izjemnega pomena, saj vsak posamezen primer v pravu temelji na argumentih, ki jih lahko iščemo tudi v najrazličnejši pravni literaturi. Pravimo tudi, da gresta pravo in literatura z roko v roki, saj eden brez drugega pravzaprav ne bi mogla obstajati. Pri tem je izjemnega pomena, da je pravna knjiga dobro argumentirana, skoraj zmeraj, pa moramo pravno literaturo, ki jo najdemo v pravnih knjigah, podpreti še z veljavno zakonodajo. Vidimo torej, da se zakonodaja in pravna literatura nenehno dopolnjujeta, saj pravniki večino časa razlago zakonov iščejo v dodatni literaturi. Problemi se začnejo, ko se dve ali več strank zatečejo k različnim virom literature ali pa eno pravno literaturo interpretirata drugače oz. jo drugače razumeta.

VEČ O JAVNEM NAROČANJU

pravna knjiga KZ-1 s komentarjemNova pravna knjiga: Kazenski zakonik s komentarjem

Še posebej to prihaja do izraza v kazenskem pravu. S tem namenom v prihodnjem letu izdajamo Kazenski zakonik s komentarjem, ki bo poenotil razumevanje in interpretacijo kazenskega zakonika (KZ-1). Omenjena pravna knjiga se lahko pohvali s poglobljeno, sistemsko analizo vseh kazenskopravnih vidikov kataloga inkriminacij, pri katerem sodeluje ekipa 50 strokovnjakov z vseh področij prava, zastopani so raziskovalci s Pravne fakultete v Ljubljani in vrste drugih institucij.

VEČ O DODATNIH IZOBRAŽEVANJIH

Prodaja pravne literature na spletni strani Uradnega lista Republike Slovenije d.o.o.

Seveda pa pravne literature ne gre omejiti zgolj na kazensko pravo. V Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. vam ponujamo tudi pravno literaturo s področja gospodarskega in statusnega prava, nepremičninskega prava, družinskega in dednega prava ter ostalih področij prava. Pravne knjige so dosledno napisane in tako uporabniku omogočajo iskanje odgovorov na konkretna vprašanja iz prakse. Prodaja pravne literature in pravnih priročnikov poteka tudi na naši spletni strani, kjer lahko izbirate med različnimi pravnimi knjigami, ki smo jih pripravili za vas. Na naši spletni strani pa najdete tudi besedila slovenskih zakonov, ki vam bodo tako pomagali pri reševanju praktičnih primerov. Več na:https://www.uradni-list.si/

prodaja pravne literature