Zakon o kazenskem postopku vsebuje procesnopravne določbe

Zakonodaja na kazenskem področju v Republiki Sloveniji obsega dva zakona – Zakon o kazenskem postopku in Kazenski zakonik. Pri tem je potrebno vedeti, da kazenski zakonik definira kazniva dejanja, jih opisuje in predpisuje kazenske sankcije zanje, v splošnem delu pa podaja tudi načela kazenskega prava, ki bi se jih morali organi pregona v času uvedbe postopka zoper posameznika držati. Na drugi strani Zakon o kazenskem postopku ne ureja dejanskih kriminalnih dejanj, pač pa – kot že njegovo ime pove – ureja potek kazenskega postopka. Tako lahko rečemo, da Zakon o kazenskem postopku vsebuje procesnopravne, Kazenski zakonik pa materialnopravne določbe.

Ker se zakonodaja venomer spreminja glede na dejanska stanja, ki vladajo v družbi, je tudi v Sloveniji nastopil čas, da izide novela Zakona o kazenskem postopku, ki bo dostopna tudi na policah knjigarne Uradnega lista.

Zakon o kazenskem postopku (ZKP)

V noveli Zakona o kazenskem postopku je odlično poskrbljeno za žrtve

Novela zakona o kazenskem postopku v ospredje postavlja pravice žrtev, ki so bile v zdajšnjem Zakonu o kazenskem postopku sicer zaščitene, vendar veliko manj, kot jih bo sedaj ščitila novela ZKP. Novela ZKP spreminja način obravnave žrtev kaznivih dejanj, ki ne bodo več zgolj postranska škoda izvršenega kaznivega dejanja, s katero se bolj ali manj posredno ukvarjajo različni organi v kazenskem postopku, pač pa se z novim Zakonom o kazenskem postopku v ospredje postavlja skrb za njihovo dobrobit in procesne pravice. Novela ureja položaj žrtev na sistemski ravni, posebno pozornost pa namenja tudi ranljivim skupinam, še posebej mladoletnikom. Vse to je v bistvu posledica evropske direktive, ki jo je Slovenija morala implementirati v svojo zakonodajo.

Tako nov Zakon o kazenskem postopku zagotavlja žrtvam informacijo o njihovih pravicah že ob prvem stiku z državnimi organi. Prav tako novela Zakona o kazenskem postopku oceno individualne ogroženosti žrtve in potrebe po njeni zaščiti zapoveduje kot obvezno. Obvezno pa je tudi zagotavljanje informacij o postopku in zasledovanje minimaliziranja stikov žrtev s storilcem. Novela vzpostavlja tudi sistem pomoči za žrtve, s tem pa nekako gradi temelj za tako imenovano hišo za otroke. Omogočeno bo tudi snemanje otrok kot prič, saj jim tako v nadaljnjem postopku ne bo potrebno ponavljati pričanj. Oškodovanec bo na podlagi novega Zakona o kazenskem postopku deležen tudi pomoči, ki jo glede na kaznivo dejanje, ki je bilo zoper njega izvršeno, potrebuje – pa naj si gre za zdravniško, psihološko ali kakšno drugo obliko pomoči.

Novela ZKP pa ureja tudi zaseg predmetov spisov in elektronskih naprav odvetnikov in drugih oseb, če gre za njihovo gradivo, ki vsebuje privilegirano komunikacijo, ter omejuje nepotrebno, dolgotrajno in dolgovezno branje dokaznega gradiva na glavnih obravnavah. Nenazadnje pa velja omeniti tudi, da po mnenju vlade, olajšan tudi pregon bančnega kriminala, saj novela prinaša določbo, ki bančnim subjektom (torej pravnim osebam javnega in zasebnega prava, tudi bankam in hranilnicam) omogoča, da lahko v primerih, ko se odločijo naznaniti kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, skupaj z naznanilom posredujejo tudi zaupne podatke, kot je na primer kreditna ocena.

novela zakona o kazenskem postopku

Z novim Zakonom o kazenskem postopku bodo sodišča sodila hitreje

Vsi pa se zavedamo tudi, da so postopki na naših sodiščih relativno dolgotrajni, zato novela bistveno prispeva tudi k pospešitvi postopkov pred sodišči in s tem skuša zagotoviti čim hitrejši in tudi čim enostavnejši postopek za vse, ki so se v njem znašli.

Nov Zakon o kazenskem postopku lahko najdete tudi v spletni knjigarni uradnega lista, kjer lahko knjigo kupite že z nekaj kliki. V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo po e-pošti in telefonu, kjer vam bomo z veseljem pomagali.