Pošlji povpraševanje

Zakaj je poznavanje kazenskopravnih terminov tako zelo pomembno?

Da pravnik lahko na svojem področju deluje, mora nujno poznati pravne dikcije in termine, s katerimi lahko operira, saj brez prave pravne terminologije izjemno težko razloži svoje videnje pravnega problema, argumentacija stališča posameznika pa je tako brez ustreznega poznavanja pravne terminologije pravzaprav nemogoča. Prav na kazenskopravnem področju je izražanje še toliko bolj pomembno, saj lahko s svojimi argumenti močno vplivamo na usodo vsakega posameznika in z njimi posegamo tudi v osebno integriteto posameznikov, ki se znajdejo v kazenskem postopku.

Vidimo torej, da naloga kazenskega zakonika nikakor ni enostavna, saj mora podati kvalitetne dikcije, ki opisujejo kazniva dejanja ter njihove kvalifikacije, da lahko presojamo o dejanjih posameznikov. Marsikatera zakonska norma v Kazenskem zakoniku (KZ-1) je relativno ohlapna in neoprijemljiva, kar lahko negativno vpliva na sam postopek in na osebe, ki se v kazenskem postopku znajdejo. Prav zato se tako zelo veselimo izida Komentarja kazenskega zakonika, ki bo pomagal pojasniti zakonske določbe

pravna knjiga Kazenski zakonik

Kaj nam prinaša prvi Komentar kazenskega zakonika (KZ-1)?

Za izdajo Velikega znanstvenega komentarja posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1) smo poskrbeli v založbi Uradnega lista Republike Slovenije d.o.o. skupaj s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani. Uredniki komentarja so dr. Katja Filipčič, dr. Damjan Korošec in Stojan Zdolšek, avtorjev pa je skupaj kar 47 avtorji. Knjiga obsega komentar posebnega dela KZ-1, ki vključuje 291 členov, na skupaj več kot 3000 straneh.

Prvi komentar Kazenskega zakonika vsebuje poglobljeno, sistemsko analizo vseh kazenskopravnih vidikov kataloga inkriminacij, pri katerem sodeluje ekipa strokovnjakov z vseh področij prava, zastopani so raziskovalci s Pravne fakultete v Ljubljani in vrste drugih institucij (tudi denimo Pravne fakultete Univerze v Mariboru, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani).

V kazenskem pravu je natančna razlaga terminov izjemnega pomena

Še posebej se moramo osredotočiti na razlago nekaterih terminov, ki so v kazenskem zakoniku zajeti, do zdaj pa smo si lahko njihov pomen razlagali relativno po svoje. Eden izmed pojmov, ki je relativno široko opredeljen je ”silobran”, ki je definiran kot obramba, ki je nujno potrebna da od sebe ali od koga drugega odvrnemo istočasno zakrivljeno nevarnost. Pri tem se Kazenski zakonik ne spušča v to, katera grožnja je dovolj velika za uporabo sile, pa tudi ne v to, ali mora biti grožnja neposredna ali je dovolj posredna grožnja. Vse to se je sicer oblikovalo v pravni teoriji, ki tako nekoliko omejuje možnost izkrivljanja zakonskih določb. S podobnim problemom pa se soočamo tudi pri pojmu skrajne sile.

Ker Kazenski zakonik (KZ-1) velja tudi za mladoletnike, je potrebno biti pri podajanju razlage določb še posebej pozoren, saj gre za skupino, ki je izjemno ranljiva in bi morala biti tako predmet dodatne zaščite.

Nakup Kazenskega zakonika je mogoč tudi v naši e-knjigarni

V Uradnem listu se zavedamo velikega pomena pravnih knjig. Pravna knjiga je pravzaprav orodje pravnika, s pomočjo katerega lahko kvalitetno in dosledno opravlja svoje delo – pa naj gre za odvetnike, tožilce, sodnike ali druge pravnike. Izjemno pomembno pa je, da pravne knjige prebirajo tudi študentje prava, ki z njihovo pomočjo dojemajo širino področja in ga hkrati konkretizirajo. Samo tako bomo namreč ustvarili pravnike, ki so podkovani s strokovnim znanjem, ki ga znajo tudi argumentirati in svoje argumente podpreti z lastnim razmišljanjem. Prav zato pa potrebujemo dobro poznavanjem pravnih terminov in njihovega pomena.

Prav zato smo v podjetju Uradni list pripravili pravno knjigarno, v kateri lahko odstopate do knjig, ki smo jih pripravili za vas. V primeru dodatnih vprašanj o e-knjigarni smo vam dosegljivi tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem pomagali odgovoriti na vsa vprašanja.