Pošlji povpraševanje

Kdo vse je subjekt mednarodnega zasebnega prava?

Mednarodno zasebno pravo je posebno pravno področje, ki obsega pravila, ki jih uporabimo v primerih, ko je pravno razmerje povezano z dvema ali več pravnimi redi. Mednarodno zasebno pravo je pravzaprav notranje pravo posamezne države in obsega pravna pravila o tem, katero materialno pravo, ki je lahko tuje ali domače, naj se uporabi pri reševanju nastalih pravnih razmerij z mednarodnim elementom. Mednarodna zasebnopravna pravila tako urejajo le tista pravna vprašanja, ki se pojavijo samo zaradi prisotnosti tujega elementa v zasebnopravnih razmerjih.

Kako se mednarodno zasebno pravo razlikuje od prava EU?

Mednarodnega zasebnega prava nikakor ne gre enačiti s pravom EU, čeprav sta področji marsikje povezani. Evropska unija ima svoj lastni pravni sistem in svoje lastno pravo: temeljna pravila in načela so določena v ustanovnih pogodbah. Z vse večjo integracijo evropskih držav je tudi Evropska Unija, kot subjekt mednarodnega prava ustvarila različne pravne akte, ki zavezujejo države podpisnice. Države podpisnice so pretežno države Evropske Unije, velikokrat pa države članice sklepajo mednarodne pogodbe tudi s tretjimi državami, ki niso članice EU. 

OBIŠČITE KNJIGARNO URADNEGA LISTA >>>

Knjiga mednarodno zasebno pravo podrobno opisuje predpise, ki ga sestavljajo

Mednarodno zasebno pravo je izjemno široko področje, ki ga ureja obilica predpisov in uredb. Ena izmed najbolj pomembnih uredb, ki ureja pravo EU je Bruseljska uredba, sledijo pa ji tudi druge. V slovenski legislativi do danes nismo poznali pravne knjige, ki bi uredila vse akte mednarodnega zasebnega prava Evropske Unije in jih strnila v smiselno celoto. Knjiga podrobno opisuje tudi nekatere mednarodne sodbe, ki so pomembno vplivale na razvoj mednarodnega prava. To se je spremenilo z izidom knjige Mednarodno zasebno pravo, avtorjev dr. Martine Repas, dr. Vesne Rijavec, dr. Rajka Knez, dr. Suzane Kraljić, dr. Tomaža Keresteš, dr. Tjaše Ivanc, dr. Jorga Sladič, dr. Andreja Ekarta, knjiga pa ne bi izšla brez urednic: dr. Martine Repas in dr. Vesne Rijavec.

Knjiga Mednarodno zasebno pravo EU sistematično, celovito in poglobljeno obravnava dinamično in hitro razvijajoče se področje mednarodnega zasebnega prava EU v širšem pomenu. Knjiga zajema vse centralne komponente tega področja – tako mednarodno pristojnost, kolizijsko pravo kot tudi priznanje in izvrševanje tujih sodnih odločb. Prav tako so v povezavi s tem analizirani pravni akti Evropske unije, ki posegajo v urejanje tovrstnih razmerij, katerih pomen v času globalizacije zelo narašča, obenem pa tudi relevantna sodna praksa Sodišča EU, vključene pa so še posamezne odločitve slovenskih sodišč.

Mednarodno zasebno pravo

Knjiga podrobno predstavi tudi problematiko področja mednarodnega prava EU

Splošni teoretični temelji mednarodnega zasebnega prava, bralca uvedejo v problematiko tega področja. Poleg tega pa knjiga celovito in poglobljeno obravnava tudi Bruseljsko uredbo Ia, Bruseljsko uredbo II bis, Rimske uredbe I, II in III, Preživninsko, Dedno, Insolvenčno uredbo, evropski izvršilni naslov, evropski plačilni nalog, spor majhnih vrednosti, evropski nalog za zamrznitev bančnih računov, mednarodno pravno pomoč, vročanje in dokazovanje.

Ker je področje mednarodnega zasebnega prava Evropske unije izjemno široko, je knjiga namenjena širokemu krogu uporabnikov. Tako jo priporočamo odvetnikom, sodnikom, notarjem, pravnikom v gospodarstvu in negospodarstvu ter akademski sferi. Študij mednarodnega zasebnega prava pa velikokrat preglavice povzroča tudi študentom. Prav zato je njen izid še bolj dobrodošel, saj bo lahko knjiga mednarodno zasebno pravo, ki strnjeno in dovršeno opisuje področje prava EU, služila tudi kot učbenik za mednarodno pravo, razumevanje tega področja pa bo veliko boljše. Študentje se bodo mednarodnega zasebnega prava tako enostavneje in temeljiteje naučili, to znanje pa bodo lahko kasneje s pridom uporabili pri delu.

Knjigo Mednarodno zasebno pravo Evropske unije lahko naročite tudi preko spleta. Za vsa dodatna vprašanja smo na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vprašanja in vam tako pomagali pri odločitvi o nakupu knjige. Več na https://www.uradni-list.si/