Pošlji povpraševanje

Kaj so javna naročila in kdo jih izvaja?

Javna naročila predstavljajo skupek dejanj, ki jih naročniki izvajajo z namenom gospodarnega pridobivanja blaga, storitev oz. gradenj. K izvajanju javnih naročil so zavezani vsi neposredni porabniki javnega proračuna in proračunov lokalnih samoupranih skupnosti, pa tudi posredni uporabniki omenjenih proračunov. Na drugi strani je lahko ponudnik vsaka pravna ali fizična oseba, registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, ne glede na to, ali gre za domačo ali tujo osebo. Navedeno sledi iz prostega pretoka kapitala, blaga in storitev, ki ga zagotavlja trg Evropske unije za svoje države članice in s tem tako prepoveduje diskriminacijo tujih ponudnikov. Javna naročila so v Sloveniji in v svetu vedno bolj pogosta, v Evropski uniji pa javna naročila predstavljajo okrog 12 odstotkov bruto družbenega produkta.

Interes vsakega gospodarskega subjekta je pridobiti storitev, blago ali gradnjo po najugodnejši ceni, ki je na trgu lahko ponujena. Obveznost vseh zavezancev za javna naročila je objava javnih naročil na Portalu javnih naročil. Izjemo od te obveznosti predstavljajo javna naročila male vrednosti oz. evidenčna javna naročila.

Vsa javna naročila morajo biti izpeljana v skladu z določenimi pravnimi načeli:

Urejenost javnega naročila v slovenski zakonodaji

Javna naročila v Republiki Sloveniji ureja več zakonov. Eden izmed najbolj pomembnih je Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, ki ureja pravice in dolžnosti subjekotv, ki sodelujejo v javnem naročanju. V Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) je opredeljena tudi revizija javnih naročil, ki jo omenjeni zakon deli v tri dele:

  • predrevizijski postopek,
  • revizijski postopek,
  • pritožbeni postopek.

evidenčna javna naročilaUredba o zelenem javnem naročanju

Dnevi prakse javnih naročil bodo pomagali do odgovorv na vprašanja glede novosti s področja javnih naročil

Ker so javna naročila v Sloveniji in v Evropski uniji vedno bolj razširjena, smo v podjetju Uradni list d.o.o., pripravili Dneve prakse javnih naročil in v okviru le-teh strokovno srečanje naročnikov in ponudnikov v postopkih javnega naročanja. Dnevi prakse javnih naročil bodo potekali 5. in 6. aprila 2018. Na letošnjih dnevih prakse javnih naročil bomo govorili predvsem o spremembah, ki bodo z novo zakonodajo uvedeni v področje javnega naročila. Govorili bomo o spremembah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-B), o novi Uredbi o zelenem javnem naročanju ter o sprejemu t. i. »novega gradbenega trojčka« - nove gradbene zakonodaje.

Poleg navedenega se neizbežno približuje tudi datum pričetka veljave elektronskega javnega naročanja, prav tako pa je ZPVPJN-B uvedel portal e-Revizija, ki bo prav tako pomenil korak k elektronskemu poslovanju v pravu javnih naročil.

Posebno sekcijo bomo namenili posebnostim v fazi priprave javnega naročila, predvsem tistim, ki se nanašajo na skupno javno naročanje, na določbe v zvezi s podizvajalci in konzorcijem v razpisni dokumentaciji ter na oblikovanje meril v razpisni dokumentaciji. Ne bomo izpustili niti javnih naročil, za katera se ZJN-3 ne uporablja v celoti, med katere sodijo evidenčna javna naročila, socialne in druge posebne storitve ter in-house javna naročila.

Dogodek je namenjen vsem ponudnikom v postopkih javnega naročanja, naročnikom v postopkih javnega naročanja, pa tudi strokovnjakom, ki so odgovorni za pripravo ponudb oz. za vodenje postopkov javnega naročanja, članom strokovnih komisij pri naročnikih, strokovnjakom, ki se ukvarjajo z vodenjem in načrtovanjem investicij ter vsem drugim, ki aktivno in po strokovni plati pripomorejo k razvoju prakse javnega naročanja v Republiki Sloveniji.

V primeru dodatnih vprašanj o javnem naročilu in o dnevih javnega naročanja, smo vam na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem pomagali do pravilne odločitve. Več nahttps://www.uradni-list.si/

OSTALA IZOBRAŽEVANJA S PODROČJA JAVNIH NAROČIL