Pošlji povpraševanje

Z nacionalno poklicno kvalifikacijo posameznik dokazuje zahtevano strokovno usposobljenost

Nacionalna poklicna kvalifikacija je kvalifikacija, ki dokazuje, da posameznik premore potrebno delovno in strokovno usposobljenost za opravljanje posameznega poklica ali sklopov nalog v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti.

Nacionalna poklicna kvalifikacija se dokazuje s certifikatom oz. drugo javno listino

Poklicne kvalifikacijeNacionalna poklicna kvalifikacija se dokazuje z javno listino. Nacionalne poklicne kvalifikacije, ki jih je kandidat pridobil skozi različne izobraževalne programe se dokazujejo s spričevali oz. diplomami ter drugimi javnimi listinami. Nacionalna poklicna kvalifikacija, ki se pridobi zunaj šolskega sistema pa se dokazuje s certifikatom o nacionalni poklicni kvalifikaciji. Gre za javno listino, ki jo posameznik pridobi po postopku preverjanja in dokazovanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Nacionalne poklicne kvalifikacije se preverjajo z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, določenih s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti, ali pa na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih.

Nacionalne poklicne kvalifikacije je mogoče pridobiti na več načinov:

  • šolsko izobraževanje,
  • izobraževalni programi za pridobitev poklicne oz. strokovne izobrazbe,
  • programi poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja,
  • študijski programi za pridobitev visokošolske izobrazbe,
  • študijski programi za izpopolnjevanje.

Nacionalne poklicne kvalifikacije za javno naročanje

Javno naročanjeVsem zainteresiranim ponujamo sklop izobraževanj za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za javno naročanje. Predavanja za pridobitev dodatne kvalifikacije se pričnejo v septembru. S sodelovanjem na predavanjih in vajah boste lažje opravili izpit, ki sledi programu usposabljanja. Po uspešno opravljenem izpitu kandidati prejmejo certifikat oz. potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije, ki se izdaja v slovenskem jeziku ter v slovensko-italijanski in slovensko-madžarski jezikovni različici in ga izda izvajalec dodatne kvalifikacije v skladu s Pravilnikom o določitvi obrazca potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije, izdanem pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

VEČ O PRIDOBIVANJU NACIONALNIH POKLICNIH KVAIFIKACIJ