Pošlji povpraševanje

Temeljne poklicne kvalifikacije Temeljne in dodatne poklicne kvalifikacije s področja javno zasebnih partnerstev


Poklicna kvalifikacija
je kvalifikacija, s katero posameznik dokazuje, da je usposobljen za opravljanje različnih poklicnih dejanj. Poklicne kvalifikacije lahko razdelimo na temeljne in dodatne. Temeljne poklicne kvalifikacije posameznik ponavadi pridobi skozi program šolanja, dokazuje pa jih z različnimi javnimi listinami, kot so na primer spričevala in diplome. Po končanem šolanju se lahko posameznik odloči za pridobitev dodatnih poklicnih kvalifikacij, ki jih navadno pridobi skozi različne programe usposabljanj, dokazuje pa jih s pomočjo certifikatov in drugih javnih listin.


Nemalokrat za pridobitev določenega poklica zadostujejo že temeljne poklicne kvalifikacije, vendar se je potrebno zavedati, da ima posameznik veliko večje možnosti pri razvoju svoje kariere, če se odloči za pridobitev dodatnih poklicnih kvalifikacij, s pomočjo katerih bo delodajalca lažje prepričal o svoji usposobljenosti in kompetentnosti.


V podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. vam ponujamo možnost pridobitve poklicne kvalifikacije s področja javno zasebnega partnerstva. Javno zasebno partnerstvo je po definiciji sistem, pri katerem se javne službe in projekti v javnem interesu izvajajo ali financirajo s pomočjo sodelovanja med javnim in zasebnim partnerjem. V Sloveniji so javno zasebna partnerstva v velikem porastu, temeljne poklicne kvalifikacije z omenjenega področja pa posamezniku tako koristijo pri razvoju kariere.


Po končanem postopku pridobitve poklicne kvalifikacije posameznik prejme tudi certifikat

Postopek pridobitve poklicne kvalifikacije s področja javno zasebnega partnerstva sestoji iz predavanj in delavnic, izpita in podelitve certifikata ter vpisa kvalifikacije v register. Predavanja in delavnice, ki jih organiziramo s pomočjo strokovnjakov, so kvalitetne in bodo posamezniku ponudile širok spekter znanja, s pomočjo katerega bo lahko hitro opravil izpite, ki predavanjem sledijo, prav tako pa mu bo znanje nadvse koristilo pri opravljanju izbranega poklica.


Po uspešno opravljenem poklicu bo posameznik prejel certifikat, s katerim lahko dokaže usposobljenost, ki jo je skozi usposabljanje pridobil, sledil pa bo tudi vpis poklicne kvalifikacije v register nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

DODATNO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

CENIK O DODATNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJAH

Temeljne kvalifikacije v Sloveniji