Pošlji povpraševanje

Spletna knjigarna je strankam enostavno dostopna in je odlično založena

Pravne knjige predstavljajo eno izmed temeljnih orodji vsakega pravnika, saj ponujajo številne razlage in dopolnitve zakonov in zakonskih norm. V podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o., se lahko pohvalimo z eno izmed najstarejših pravnih knjigarn v državi. Ponujamo tako zakone, kot drugo pravno literaturo, ki jo lahko stranke naročijo v naši online knjigarni.

Zakon o izvršbi in zavarovanju je v knjigarni zaradi novosti, ki jih prinaša, vse bolj prodajana knjiga

Ponudba pravne literature v naši pravni knjigarni je aktualna in zajema nabor novel zakonov, teoretičnih pravnih knjig, pravnih priročnikov in druge pravne literature. Dan danes je v naši e-knjigarni izjemno iskan Zakon o izvršbi in zavarovanju, ki je bil od leta 1998 kar dvanajst krat noveliran. Nov zakon prinaša nekatere pomembne spremembe. Ena izmed najbolj očitnih je sprememba oz. dopolnitev na področju učinkovitega izvajanja Uredb in drugih pravnih aktov EU, ki se v Republiki Sloveniji uporabljajo neposredno. Zakon dodaja novo poglavje za izvajanje Uredbe o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah ter uvaja spletne dražbe za prodajo premičnin in nepremičnin. Prav tako pa izboljšuje institut seznama delovnega premoženja.

e-knjigarna

Veliko novosti prinaša še novela Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja ZPVPJN-B

Ker so postopki javnega naročanja v Republiki Sloveniji vse bolj pogosti, se ne moremo čuditi, da je izjemno iskana pravna knjiga v naši knjigarni tudi Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) s komentarjem. Novela ZPVPJN-B zakon dopolnjuje v več kot štirideseth členih. Tako novela ureja informatizacijo postopka pravnega varstva z vzpostavitvijo portala eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov med naročnikom, vlagateljem, izbranim ponudnikom in Državno revizijsko komisijo, bolj jasno pa so opisani tudi predrevizijski postopek, revizijski in pritožbeni postopek. Novela nekoliko spreminja pogoje za presojo aktivne legitimacije pri vlaganju zahtevkov za revizijo in na novo ureja roke za vložitev revizijskega zahtevka ter z zakonsko ureditvijo občne seje zagotavlja enotnost odločanja Državne revizijske komisije. Ob tem ne smemo pozabiti, da novela primerneje in natančneje ureja ustno obravnavo, ki jo lahko skliče Državna revizijska komisija, da se pravilno in popolno ugotovi dejansko stanje.

Poleg Zakona o izvršbi in novele Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, je zelo prodajen v pravni knjigarni tudi Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1). Zemljiška knjiga, poleg Stvarnopravnega zakonika (SPZ), spada v eno izmed temeljnih knjig s področja stvarnega prava in tako predstavlja pomembno pravno sredstvo pri urejanju stvarnopravnih razmerij v Republiki Sloveniji. Uvodna pojasnila k ZZK-1 sta avtorja zasnovala tako, da podajata strnjen vpogled v sistem našega zemljiškoknjižnega prava. Zakon o zemljiški knjigi med drugim ponuja sistematičen pregled sodne prakse po poglavjih in posameznih določbah ZZK-1.

knjigarna

Družinski zakon opozarja na številne sporne določbe, ki so ob uvedbi zakona ostale nepojasnjene

Ob vseh naštetih pravnih knjigah pa velja biti v naši knjigarni pozoren tudi na Družinski zakon, ki se osredotoča predvsem na koristi otroka, pogodbam o urejanju premoženjskih razmerij med partnerji, preživninam, izvoru otroka, starševski skrbi, varstvu, vzgoji, stikom, ukrepom za varstvo otrokove koristi, posvojitvi, rejništvu, skrbništvu in postopkom, v katerih se obravnavajo družinske zadeve. Avtorica opozarja na številne sporne določbe in odprta vprašanja ter predlaga rešitve zanje.

KAKO NAKUPOVATI V SPLETNI KNJIGARNI URADNEGA LISTA?

Kratka predstavitev knjig, ki pomaga pri odločitvi o nakupu, je dostopna tudi v naši spletni knjigarni

Več knjig si lahko ogledate v naši e-knjigarni, kjer knjige spremljajo tudi krajši opisi, ki pojasnjujejo njihovo vsebino. v naši spletni knjigarni boste vsekakor našli vso pravno literaturo, ki jo potrebujete. V primeru dodatnih vprašanj nas kontaktirajte po telefonu ali e-pošti in z veseljem vam bomo pomagali pri izbiri primerne knjige za vaše področje.