9. Veliki kongres javnega naročanja v Portorožu

Javna naročila predstavljajo velik del bruto domačega proizvoda celotne Evropske Unije, Republika Slovenija pa v tem pogledu prav nič ne zaostaja. Preko javnih naročil se danes v povprečju opravi okrog polovica državnega proračuna. Ocenjuje se, da se po postopkih javnih naročil v državah Evropske unije porabi okrog 12 odstotkov bruto domačega proizvoda v Evropski uniji. Tudi Republika Slovenija v tem pogledu ni izjema, saj država preko porabe državnega proračuna pomembno vpliva tudi na gospodarstvo.

Kaj so javna naročila, kdo so naročniki in kdo ponudniki v sistemu javnega naročanja?

Javna naročila predstavljajo skupke dejanj, ki jih naročniki opravijo s ciljem gospodarne nabave blaga, storitev ali gradbenih del. K izvajanju javnih naročil so zavezani posredni in neposredni uporabniki državnega in lokalnih proračunov (šole, zdravstveni domovi, bolnice, sodišča, upravne enote,…) – vidimo lahko torej, da je krog zavezancev za javna naročila dokaj širok. V Republiki Sloveniji je tako k javnemu naročanju zavezanih več kot 2000 naročnikov. Po drugi strani pa je ponudnik lahko vsaka pravna pa tudi fizična oseba, ki se ukvarja z iskano storitvijo, ponuja iskan produkt ali želeno gradnjo. Pri tem v procesu javnega naročanja nikakor ne smemo razlikovati med domačimi ponudniki in ponudniki, ki prihajajo iz držav Evropske unije. Gre namreč za to, da je v Evropski uniji zagotovljen prost pretok blaga, storitev, ljudi in kapitala in s favoriziranjem domačih ponudnikov bi ta načela kršili. V procesu javnega naročanja pa se morajo tako naročniki kot tudi ponudniki držati osnovnih načel javnega naročanja, med katera štejemo:

 • gospodarna poraba javnih sredstev,
 • enakopravnost ponudnikov,
 • transparentnost postopka oddaje javnega naročila,
 • načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki.

V skladu z zgoraj naštetimi načeli se morajo voditi vsa javna naročila. Poznamo namreč več postopkov javnega naročanja:

 • odprti postopek,
 • omejeni postopek,
 • postopek s pogajanji,

Na portalu javnih naročil naročniki objavljajo obvestila v zvezi z javnimi naročili, katerih vrednost brez DDV je enaka ali višja od:

 • blago in storitve na splošnem področju: 20.000 EUR,
 • gradnje na splošnem področju: 40.000 EUR,
 • blago in storitve na infrastrukturnem področju: 50.000 EUR,
 • gradnje na infrastrukturnem področju: 100.000 EUR,
 • blago in storitve na obrambnem in varnostnem področju:40.000 EUR,
 • gradnje na obrambnem in varnostnem področju: 80.000 EUR.

Portal javnih naročil upravlja Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o..

9. kongres javnega naročanja

Veliki kongres javnega naročanja bo praktično zasnovan

Vidimo lahko torej, da je javno naročanje relativno kompleksno področje, ki ga je potrebno urediti s številnimi predpisi, osebe, ki se z javnim naročanjem ukvarjajo, pa morajo te predpise podrobno poznati.

V Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. se zavedamo, kako zelo pomembno je področje javnega naročanja, zato že vrsto let organiziramo veliki kongres javnega naročanja, ki bo tudi letos potekal v Portorožu. Kot vsak, bo tudi letošnji Veliki kongres javnega naročanja namenjen spremembam. Tokrat se bomo pogovarjali o spremembah, ki jih je v zadnjem letu prinesla praksa Državne revizijske komisije, in tudi različnih institutih, za katere se je izkazalo, da še vedno potrebujejo dodatno razlago. Naročnike in ponudnike bomo seznanili z upravnim sporom, ki s 1. 1. 2021 prihaja v uporabo v postopkih pravnega varstva v postopkih javnega naročanja. Poleg tega se bomo posvetili tudi analizi najpomembnejših in najpogostejših napak v ponudbenih predračunih, podali konkretne nasvete naročnikom glede pregledovanja ponudb, zlasti kadar ponudniki nastopajo s podizvajalci. Prekrški na področju javnih naročil so vse pogostejši, zato bomo pogledali, za katere kršitve je Državna revizijska komisija v zadnjem letu podala največ obdolžilnih predlogov. Naučili pa se bomo tudi, kako pravilno izvajati konkurenčni postopek s pogajanji.

Tudi 9. kongres javnega naročanja bo praktično naravnan, saj naš namen ni ustvarjanje dolgih in velikokrat neučinkovitih debat, pač pa si želimo, da bi posamezniki, ki se bodo velikega kongresa javnega naročanja udeležili, pridobili konkretne odgovore na svoje vprašanja, ki se jim zastavljajo v praksi. Samo tako lahko namreč pomagamo poglobiti znanje in razumevanje postopka javnega naročanja ter zagotovimo, da je postopek javnega naročanja pravilen in natančen.

Komu je Veliki kongres javnega naročanja namenjen?

Kongres v Portorožu je namenjen vsem predstavnikom naročnikov in ponudnikov, ki prihajajo v stik z javnimi naročili bodisi pri pripravi tehničnega ali pravnega dela dokumentacije, pri pripravi ponudb ali koordinaciji izvedbenega dela javnih naročil, kot tudi pravnim svetovalcem, odvetnikom in sodnikom, ki se pri svojem pravnem delu ukvarjajo z javnimi naročili.

Kje bo kongres potekal in kako se lahko prijavim?

9. kongres javnega naročanja bo potekal 10. in 11. septembra v hotelu Bernardin v Portorožu. Ker nas je epidemija korona virusne bolezni na nek način prisilila, da odkrijemo pozitivne strani digitalizacije, bomo letošnji veliki kongres javnega naročanja, prvič v zgodovini kongresov javnega naročanja, ki jih organiziramo, prenašali tudi preko platforme ZOOM, kar bo omogočilo sodelovanje na izobraževanju o javnih naročilih tudi iz drugih krajev po Sloveniji.

Prijave sprejemamo s spletno prijavnico, po e-pošti na seminarji@uradni-list.si ali po faksu na št. 01 425 14 18. Za vsa dodatna vprašanja smo vam ves čas na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti. Kotizacija za udeležbo na Kongresu javnega naročanja 2020 znaša 410,00 € brez DDV, enaka pa je tudi kotizacija za udeležbo na spletnem kongresu.