Pošlji povpraševanje

Kaj v slovensko zakonodajo prinaša nov Družinski zakonik?

V preteklih letih je veliko prahu dvignil Družinski zakonik, ki je bil sprva zavrnjen, kasneje pa vseeno sprejet. Družinski zakonik ureja zakonsko zvezo, zunajzakonsko skupnost, in razmerja med starši in otroki. Poleg tega pa Družinski zakonik vsebuje tudi določbe glede oblike pomoči države pri težavah partnerskega in družinskega življenja, ukrepe za varstvo koristi otroka ter preživljanje, posvojitev, podelitev starševske skrbi sorodniku, rejništvo in skrbništvo za otroke in odrasle osebe, ki potrebujejo posebno varstvo. Vidimo lahko, da gre za izjemno zapletena področja, ki so navadno prežeta s čustvi, predvsem pa je potrebno izpostaviti, da se v veliko postopkih, ki so urejeni z Družinskim zakonikom, klešejo tudi pravice naših najmlajših in zato tudi najbolj ranljivih. Veliko ljudi zmotno misli, da je tudi istospolna partnerska zveza urejena v tem zakoniku, vendar temu ni tako. Istospolna partnerska skupnost je urejena v Zakonu o partnerski zvezi (ZPZ), Družinski zakonik pa neposredno ureja le njihova razmerja do otrok. Kakšne pa so pravzaprav novosti, ki jih prinaša družinski zakonik?

Družinski zakonik ščiti naše najmlajše

Skozi celoten Družinski zakonik se poudarja zaščita naših najmlajših in se tem tudi najbolj ranljivih državljanov, katerih pravice Družinski zakonik ščiti. V prvi vrsti lahko rečemo, da Družinski zakonik ureja razmerja med starši in otroki, ki obsegajo predvsem pravila o določanju starševstva, o starševski skrbi, varstvu in vzgoji ter otrokovih stikih.

V okviru razmerja med starši in otroki Družinski zakonik ureja:

  • oblike pomoči države pri težavah partnerskega in družinskega življenja,
  • preživljanje,
  • ukrepe za varstvo otrokovih koristi,
  • posvojitev, podelitev starševske skrbi sorodniku, rejništvo, skrbništvo za otroke in odrasle osebe, ki potrebujejo posebno varstvo.

V sklopu oblik pomoči države pri težavah partnerskega in družinskega življenja je uveden tudi novi institut predhodnega svetovanja, ki se ga zakonca morata udeležiti pred razvezo zakonske zveze, če imata skupne otroke. Z ukrepi za varstvo otrokovih koristi država zavaruje ogroženega otroka. V sklopu tega govorimo predvsem o začasnih odredbah, nujnem odvzemu otroka, pa tudi o ukrepih s trajnejšim značajem, kot so na primer omejitev starševske skrbi, odločitev o zdravniškem pregledu ali zdravljenju, omejitev ali odvzem pravice do stikov, odvzem otroka, namestitev otroka v zavod ali odvzem starševske skrbi. Družinski zakonik določa tudi dolžnost preživljanja med zakonskimi partnerji ter v razmerju starši in otroci (dolžnost staršev preživljati svoje mladoletne in polnoletne otroke, dolžnost polnoletnih otrok preživljati svoje nepreskrbljene starše ter dolžnost zakonca in zunajzakonskega partnerja preživljati otroka svojega partnerja).

knjiga Družinski zakonik

Družinski zakonik na novo ureja posvojitve in skrbništva

Seveda pa se moramo dotakniti tudi posvojitev, podelitev starševske skrbi sorodniku, rejništva ter skrbništva za otroke in odrasle osebe, ki potrebujejo posebno varstvo. V primeru, da starši za otroka ne skrbijo, ga Družinski zakonik zaščiti z različnimi instituti. Tako na primer otrokom, ki nimajo več živih staršev, Družinski zakonik zagotavlja dodatno skrb z institutom podelitve starševske skrbi sorodniku, ki predstavlja novost v Družinskem Zakoniku.

Uvodna pojasnila Družinskega zakonika obsegajo več kot 150 strani, na njih pa prof. dr. Barbara Novak podaja celovit prikaz sprememb in novosti, ki jih Družinski zakonik prinaša glede na Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Posebno pozornost je v uvodnih pojasnilih namenja koristi otroka, pogodbam o urejanju premoženjskih razmerij med partnerji, preživninam, izvoru otroka, starševski skrbi, varstvu, vzgoji, stikom, ukrepom za varstvo otrokove koristi, posvojitvi, rejništvu, skrbništvu in postopkom, v katerih se obravnavajo družinske zadeve. Avtorica pa v sklopu tega opozarja tudi na številne sporne določbe in odprta vprašanja ter predlaga rešitve zanje.

Družinski zakonik je na voljo tudi na policah Uradnega lista

Družinski zakonik z uvodnimi pojasnili je mogoče naročiti tudi v e-knjigarni Uradnega lista Republike Slovenije, kjer je vsakemu dostopen že samo z nekaj kliki. V primeru dodatnih vprašanj pa smo vam na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo odgovorili hitro in natančno.

VEČ O PRENOVI DRUŽINSKEGA ZAKONIKA