UL info tok – akti državnega zbora in mednarodne pogodbe na enem mestu

UL info tok je produkt Uradnega lista Republike Slovenije d.o.o., ki bo poskrbel, da bodo novosti v veljavni zakonodaji – tako akti državnega zbora, predpisi vlade in vladne uredbe, kot tudi mednarodne pogodbe – enostavneje in hitreje dostopne, predvsem pa preglednejše, kot so bile do sedaj.


Zakoni in podzakonski akti se na enih pravnih področjih spreminjajo hitreje kot na drugih

Spremembe v zakonodaji, pa tudi spremenjeni akti državnega zbora in predpisi vlade, niso dan danes nič nenavadnega. Zakonodaja je živo področje, ki se razvija s tekom dogodkov. To je pravzaprav razlog, zakaj se zakonodaja, skupaj z akti državnega zbora, na nekaterih področjih spreminja hitreje in bolj dinamično kot na drugih. Področje gospodarskega prava, potrošniškega prava ali prava varstva pravic posameznikov, je veliko bolj dinamično kot na primer kazensko pravo ali pa področje bančnega prava. Zato se tudi hitreje spreminja, spremembe pa so pogostejše.


UL info tok omogoča, da so mednarodne pogobe hitreje dostopone


V času epidemije koronavirusa smo spremembam zakonodaje s pomočjo aktov državnega zbora in predpisov vlade še bolj izpostavljeni. Spremembe, ki jih vnašajo vladne uredbe, so številne, posamezniki, ki delujejo na različnih pravnih področjih pa jim morajo ves čas slediti, kar je včasih veliko težje, kot se sprva sliši.

Prav zato smo v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. odločili, da uporabnikom ponudimo storitev UL info tok, ki bo pripomogla k temu, da bo zakonodaja, pa tudi vse njene spremembe, zbrana na enem mestu in tako uporabnikom enostavno dostopna.


Kaj je UL info tok in kaj uporabniku omogoča?

UL info tok je storitev, ki omogoča obveščanje in spremljanje izbranih aktualnih predpisov slovenske zakonodaje. Uporabnik, ki je na storitev UL info tok naročen, si lahko v svojem profilu nastavite uredi tako, da bo po e-pošti ali SMS sporočilih prejemal obvestila o izidu Glasila Uradnega lista RS, pa tudi o predpisih, o katerih želi biti obveščen. Poleg tega je v sklopu storitve UL info tok posamezniku omogočeno tudi shranjevanje predpisov v priročnem PDF formatu in pregledovanje v arhivu zakonodaje, ki sega vse do leta 1991.


Kaj je glasilo uradnega lista in kaj vse lahko v njem najdemo?

Rubrika, v kateri objavljamo uradne predpise slovenske zakonodaje, se imenuje Glasilo uradnega lista. V Glasilu uradnega lista se nahaja zakonodaja, ki sega vse do aprila leta 2010, ko smo pri nas začeli uporabljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije.

Glasilo Uradnega lista je razdeljeno v tri dele:

  • uredbeni del;
  • mednarodne pogodbe;
  • razglasni del.

Uredbeni del obsega ustavo, zakone in druge akte državnega zbora, državnega sveta, predsednika republike, predpise vlade in ministrov, splošne akte, ki so bili izdani za izvrševanje javnih pooblastil, odločbe in sklepe ustavnega sodišča ter akte lokalnih skupnosti, če tako določajo njihovi statuti. Uredbeni del najdemo v vsaki izdaji uradnega lista.

Mednarodne pogodbe so del Glasila uradnega lista, kjer najdemo mednarodne pogodbe, ki zavezujejo Republiko Slovenijo. Ta del Glasila uradnega lista izhaja nekajkrat letno.

V razglasnem delu bomo našli javne razpise, javne natečaje, vpise v registre, nekatere preklice in druge objave, ki se morajo po zakonu ali drugem predpisu objaviti uradno. Ta del glasila praviloma izhaja vsak petek v elektronski izdaji.


Akti državnega zbora, predpisi vlade in vladne uredbe na enem mestu


Kaj so mednarodne pogodbe in kdo jih sklepa?

Kot lahko vidimo, relativno velik del Glasila uradnega lista predstavljajo mednarodne pogodbe. Mednarodne pogodbe poznamo tudi pod izrazom mednarodni sporazumi. Gre za dogovore, ki se sklepajo med dvema ali več subjekti mednarodnega prava (največkrat kot mednarodne subjekte pojmujemo države in mednarodne organizacije). Kot zanimivost lahko povemo tudi, da mednarodno pogodbeno pravo, poleg mednarodnega običajnega prava in splošnih pravnih načel, predstavlja enega od treh glavnih virov mednarodnega javnega prava.


UL info tok uporabniku ponuja tudi možnost spremljanja javnih naročil

Poleg aktualne zakonodaje pa v UL info toku ponujamo tudi možnost spremljanja javnih naročil. Javna naročila so tako za Republiko Slovenijo kot tudi za Evropsko Unijo zelo pomembna.

Za večino javnih naročil UL info tok ponuja tudi razpisno dokumentacijo. Dokumentacijo lahko posameznik, ki je na storitev naročen, najde v opisu posameznega naročila, če klikne na ikono, ki predstavlja dokument. Dokumentacijo lahko tudi shrani.


V sklopu UL info tok uporabnik lahko spremlja tudi insolvenčne postopke

Poleg javnih naročil v sklopu UL info toka ponujamo tudi možnost sledenja insolvenčnim postopkom. Posameznik, ki je na storitev naročen, bo vsako jutro prejel obvestilo o želenih insolvenčnih postopkih na svoj email naslov.


Kaj pomeni, da je podjetje insolventno?

Da je podjetje insolventno pomeni, da ni več sposobno poravnati vseh svojih obveznosti, tudi če bi prodalo vse svoje premoženje (tudi npr. poslovne prostore in proizvodne stroje). Podjetje torej preide v položaj insolventnosti, ko obveznosti podjetja začnejo presegati premoženje podjetja, kar z drugimi besedami pomeni, da podjetje ni oziroma ne bo sposobno poravnati vseh svojih obveznosti.