Poklicne kvalifikacije - temeljne in dodatne poklicne kvalifikacije za javno naročanje


Poklicna kvalifikacija je kvalifikacija, s katero posameznik dokazuje, da je usposobljen za opravljanje različnih poklicnih dejanj. Temeljne poklicne kvalifikacije posameznik navadno pridobi v programu šolanja, dokazuje pa jih z različnimi javnimi listinami, kot so spričevala, diplome in druge listine. Seveda pa je temeljne in dodatne nacionalne poklicne kvalifikacije mogoče pridobiti tudi s pomočjo različnih usposabljanj in s kasnejšimi preverjanji znanj, ki jih mora posameznik pozitivno rešiti.

Temeljne kvalifikacije


Dodatne poklicne kvalifikacije CV naredijo zanimivejši in privlačnejši


Za opravljanje različnih poklicev nemalokrat zadostujejo že temeljne poklicne kvalifikacije, vendar bodo tudi dodatne poklicne kvalifikacije na cv-ju posameznika izgledale izvrstno in delodajalcu dajale odličen vtis o pripravljenosti kandidata na učenje in vestno delo.


Dodatne poklicne kvalifikacije javnega naročanja


Vsem zainteresiranim ponujamo izobraževanje za pridobitev temeljnih in dodatnih poklicnih kvalifikacij iz javnega naročanja. Javno naročanje je postopek, ki je vse bolj razširjen. V Republiki Sloveniji letno oddamo več kot 6000 javnih naročil, njihova skupna vrednost pa presega 4 milijarde EUR.

VEČ O IZOBRAŽEVANJU ZA JAVNO NAROČANJE


Prvi termini predavanj za strokovnjaka za oddajo javnih naročil se pričnejo že v septembru


Poklicne kvalifikacijeV postopku izobraževanja o javnem naročanju vas bomo seznanili z pomembnimi informacijami vse o postopku javnega naročanja, posebno pozornost bomo posvetili tudi elektronskemu javnemu naročanju ter evidenčnemu postopku javnega naročanja. Predavanja in vaje, ki jih izvedemo so strokovne in kandidata ustrezno pripravijo na izpit, ki predavanjem sledi. Strokovnjaki, ki programe izvajajo so natančni in se kandidatom prilagodijo. Z veseljem vam bodo pomagali odgovoriti na morebitna vprašanja in dileme, ki se vam bodo kot kandidatu zastavljale v času izobraževanja in vam tako omogočila lažje opravljanje pisnega in ustnega izpita.Register kvalifikacij SOK je javno dostopen informacijski sistem Slovenskega ogrodja kvalifikacij in omogoča vpogled v vse posamične kvalifikacije. Po uspešno opravljenem izpitu posameznik pridobi certifikat, ki dokazuje obstoj poklicnih kvalifikacij pri posamezniku. Vpogled v obstoječe poklicne kvalifikacije je možen v Registru kvalifikacij SOK.

VEČ O NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJAH