Javno zasebna partnerstva so v Sloveniji v porastu

Javno zasebna partnerstva v Sloveniji so vse bolj razširjena, zato je izjemno pomembno, da so posamezniki, ki so v stiku s tematiko, o njej tudi dobro izobraženi. Definicija javno zasebnega partnerstva je dokaj preprosta, najdemo pa jo v Zakonu o javno zasebnem partnerstvu. Javno zasebno partnerstvo predstavlja sistem, pri katerem se javne službe in projekti v javnem interesu izvajajo ali financirajo s pomočjo sodelovanja med javnim in zasebnim partnerjem.

Program izobraževanja o javno-zasebnem partnerstvu za pridobitev dodatne poklicne kvalifikacije

Ker so v Sloveniji javno zasebna partnerstva vse bolj razširjena, smo se v podjetju Uradni list RS, d.o.o. odločili, da pripravimo izobraževalni program za vse, ki bi si želeli pridobiti dodatno poklicno kvalifikacijo s področja javno zasebnega partnerstva. Program izobraževanja je sestavljen iz predavanj in vaj na katerih bodo posamezniki pridobili ustrezna znanja za nadaljnje opravljanje poklica. Po končanih predavanjih in vajah vse udeležence čakata še pisni in ustni izpit. Ko udeleženec izpit uspešno opravi, prejme naziv 'strokovnjak za koncesije in javno-zasebna partnerstva'.

VEČ O TEMELJNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJAH

S kakovostnimi predavanji do kvalitetnega znanja s področja javno zasebnih partnerstev

Predavatelji, ki vodijo izobraževanja, so podkovani z obilico strokovnega znanja, ki ga bodo udeležencem predali na kakovosten, zanimiv in primeren način. Program predavanj in vaj traja 41 ur, kandidat pa lahko pristopi k ustnem delu izpita, če je uspešno opravil pisni del. V primeru dodatnih vprašanj o javno zasebnih partnerstvih smo vam ves čas na voljo. Več o javno-zasebnih partnerstvih ter o samem programu izobraževanja si lahko preberete na naši spletni strani. Dodatna poklicna kvalifikacija, ki jo boste s pomočjo programa pridobili, vam bomo pomagala pri razvoju nadaljnje kariere in vam odprla marsikatera nova vrata v poslovnem svetu. Več nahttps://www.uradni-list.si/

javno zasebno partnerstvojavno zasebna partnerstva definicija