Pošlji povpraševanje

Novela Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja in spremembe, ki jih v zvezi s pravnim varstvom uvaja

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja je bil 27. oktobra 2017 dopolnjen z novelo ZPVPJN-B, ki v omenjeno področje prinaša precej sprememb, s katerimi se morajo posamezniki, ki se ves čas ukvarjajo s postopki javnega naročanja, seznaniti.

PREVERITE NAŠA IZOBRAŽEVANJA

Kaj so javna naročila in postopki javnega naročanja ter kdo so udeleženci v postopku?

Javna naročila predstavljajo skupek dejanj, ki jih naročniki opravijo s ciljem gospodarne nabave blaga, storitev ali gradbenih del. K izvajanju javnih naročil so zavezani tako neposredno kot tudi posredno uporabniki državnega in lokalnih proračunov. Mednje štejemo ministrstva, vladne službe, agencije, javne zavode, kot so šole, zdravstveni domovi in bolnišnice, Državni zbor, sodišča, javna tožilstva, upravne enote in druge državne organe, lokalne skupnosti, ter organizacije. V Republiki Sloveniji je tako zavezanih že več kot 2000 naročnikov. Na drugi strani je ponudnik lahko vsaka pravna ali fizična oseba, registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, ne glede na to, ali gre za domačo ali tujo osebo.

Poznamo več vrst javnih naročil, ki so urejena v Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Med njimi predstavljajo prav posebno vrsto javnih naročil evidenčna naročila (oz. tudi javna naročila malih vrednosti), katerih ni potrebno objavljati na Portalu javnih naroči, kot je to potrebno pri vseh standardnih javnih naročilih. Tudi mejne vrednosti evidenčnih naročil lahko najdete v zakonu.

Novela Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja in novosti, ki jih prinaša

pravno varstvo v postopku javnega naročanjaNovela Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja prinaša številne novosti. Med drugim ureja informatizacijo postopka pravnega varstva v postopku javnega naročanja z vzpostavitvijo portala eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov med naročnikom, vlagateljem, izbranim ponudnikom in Državno revizijsko komisijo, bolj jasno ureja takse za predrevizijski, revizijski in pritožbeni postopek. Novela Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-B) spreminja tudi ureditev vlaganja zahtev za revizijo zaradi zaščite javnega interesa z določljivostjo razlogov za vložitev zahtevka in sodnega varstva. Prav tako novela nekoliko drugače ureja pogoje za presojo aktivne legitimacije pri vlaganju zahtevkov za revizijo in na novo ureja roke za vložitev revizijskega zahtevka. Novela Zakona o pravnem varstvu in postopkih javnega naročanja natančneje ureja ustno obravnavo, ki jo lahko skliče Državna revizijska komisija, da se pravilno in popolno ugotovi dejansko stanje, zraven tega pa zagotavlja tudi primernejša in učinkovitejša pravna sredstva za uveljavljanje pravnega varstva po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila - namesto časovno neomejene možnosti uveljavljanja ničnosti uvaja izpodbojnost pogodbe, pri čemer daje sodniku tudi več diskrecijske pravice o odločanju o nadaljnji usodi že sklenjene pogodbe ob upoštevanju vseh objektivnih okoliščin posameznega primera.

VEČ O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Javno naročanje in pravno varstvo v postopku naročanja sta podrobneje opisana tudi v komentarju zakona

Ker se v Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. zavedamo pomembnosti in delikatnosti področja javnega naročanja ter pravnega varstva v postopkih javnega naročanja, smo za vas pripravili Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja s komentarjem, ki vam bo pomagal do boljšega razumevanja zakonskih določb, ki jih uvaja novela Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-B). Zakon s komentarjem lahko naročite kar na naši spletni strani.

Na naši spletni strani pa lahko naročite tudi veliko druge pravne literature. Izbirate lahko med različnimi pravnimi knjigami, pravnimi priročniki, zakoni in zakoniki ter drugo pravni literaturo, ki vam bo pomagala pri hitrem in učinkovitem razvoju vaše karierne ali morda študijske poti. V primeru dodatnih vprašanj smo vam zmeraj dosegljivi tako po telefonu, kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na dodatna vprašanja in vam tako pomagali pri odločitvi o nakupu pravne literature. Več na:https://www.uradni-list.si/

javno naročanje pravno varstvo