Mulčer za strme terene hitro in učinkovito odstrani grmovno vegetacijoMulčer

Mulčer uporabljamo za mulčanje rastlinskih ostankov v poljedelstvu, vinogradništvu, sadjarstvu ter čiščenju ostalih kmetijskih, komunalnih in infrastrukturnih površin. Grobi ostanki rastlin gnijejo in razpadejo, pri tem se hranilne snovi vrnejo nazaj v zemljo. Trava postane gostejša in lepša, pa še delo je hitrejše, saj se ni treba ustavljati in prazniti zbiralne košare. Mulčenje zmanjšuje izhlapevanje vode, zastirka pa preprečuje tudi erozijo tal.


Poznamo več vrst mulčerjev. Univerzalni mulčerji se uporabljajo za mulčenje rastlinskih ostankov v poljedelstvu (koruznica, slama, krompirjeva cima, sončnice, zeleno gnojenje za podor), komunali podor), komunali (ob cestah, železnicah, infrastrukturnih objektih in vodotokih ter na brežinah) sadjarstvu in vinogradništvu (veje, rozge, travinje) in za čiščenje pašnikov. Robustnost in vsestranska uporabnost odlikujeta poljedelski mulčer, ki omogoča delo na velikih kmetijskih površinah pri večji delovni hitrosti in kjer je večji volumen mulčane mase. Namenjen je predvsem mulčenju žitnih in koruznih strnišč, travinja, sončnic ter drugih kultur, ki se uporabljajo pri zelenem gnojenju oziroma podoru.

Mulčer za strme terene, brežine, pašnike ...Mulčer za strme terene

V podjetju Tisa z gozdarskimi mulčerji opravljamo storitve frezanja grmovne vegetacije, vejevja in drevesnih panjev. Strojni park obsega gozdarski mulčer goseničar moči 400 KS ter mulčer gumaš 260 KS, ki sta izredno zmogljiva in hitra. Na voljo je tudi mulčer za traktor, mulčer za brežine.


Gozdarski mulčer je še zlasti primeren za strme terene, brežine, pašnike, skratka povsod tam, kjer je dostop težji in neugoden. Freze strojev imajo delovno širino 2300 mm in pri hitrosti vrtenja 1000 obratov/minuto meljejo ali drobijo veje, panje ali grmovje. Zmleta lesna masa ostane na mestu mletja.

Vrtni mulčer - učinkovito odstranjevanje drevesnih štorov v okolici hiše

Medtem ko je gozdarski mulčer za strme terene odlična izbira za frezanje grmovne vegetacije, vejevja in drevesnih panjev, pa vam za urejeno trato svetujemo, da izberete vrtni mulčer, ki bo brez razkopavanja in uničevanja zelenice hitro in učinkovito zdrobil drevesne štore in grmovje na vaši zelenici in v okolici hiše. V nadaljevanju pa omogoča vzdrževanje travniške površine s kosilnico.

Več o odkupu starega lesa:www.vsi.si/tisa/odkup-starega-lesa

PODIRANJE DREVES CENIK

PREVZEM ODPADNEGA LESA