Drva še vedno učinkovit in ugoden energetski vir ogrevanja

Drva, sekanci in drobljenci danes služijo kot lesna biomasa, kot obnovljiva goriva torej, ki so primerna za proizvodnjo toplote in energije. Med njimi so zagotovo med najbolj uporabljenimi drva, ki že več stoletij služijo ljudem za kurjavo in za ustvarjanje topline doma. Na trgu je veliko ponudbe za drva, prodaja drv pa je zato hitra in enostavna. Pomembno je, da se pred nakupom pozanimamo, kakšne kvalitete so drva, ali imajo visoko kalorično vrednost, ali so bila ustrezno sušena, da bodo v kaminu ali peči dobro gorela in oddajala primerno toploto. Zato je pri nakupu drv dobro, če jih kupimo pri strokovnem ponudniku, ki nam lahko zagotovi primerno kakovost, poreklo in nenazadnje ugodno ceno. Drva dostavljajo na dom, največjkrat pa so zložena na paletah zaradi lažjega in učinkovitega transporta. Strokovni ponudnik po navadi nudi tudi odkup lesa oziroma hlodovine, lahko poskrbi za odvoz hlodovine za drva in nam tako olajša delo.

biomasa drva

Drva so okolju prijazna oblika ogrevanja z vrsto prednostmi

Drva kot energent imajo vrsto prednosti, zato je dobro, da smo z njimi seznanjeni. Stroški s prodajo drv in uporabo v kurilne namene so cenejši od kurilnega olja, zemeljskega plina ali premoga. Lesna biomasa se proizvaja in kupuje lokalno, kar koristi lokalnim gospodarstvom. Gorivo v obliki drv ali lesnih sekancev je široko dostopno, obnovljivo in trajnostno. S pravilnimi ogrevalnimi sistemi za kurjenje lesa drva onesnažujejo manj kot premog in nafta, saj je lesna biomasa navsezadnje v svojem življenjskem ciklu vir goriva brez ogljika. Les, ki ga pridobimo iz gozda, je del ogljikovega cikla in se pri gorenju sproščeni ogljikov dioksid vrne nazaj v gozd, ko zrastejo nova drevesa. Uporaba gozdnih odpadkov izboljšuje zdravje gozdov, z odstranjevanjem mrtvih padavin iz gozda pa lahko v praksi zmanjša nevarnosti gozdnih požarov.

Za drva kot gorivo najbolj primeren les listavcev

Za drva običajno uporabljamo les listavcev slabše kakovosti. Les listavcev ima namreč zaradi visoke gostote višjo kurilno vrednost na m3. Pri samem procesu gorenja tvori več žerjavice in gori počasneje. Za kurjavo so najpogostejša bukova drva. Bukov les ima visoko energijsko vrednost in ga z lahkoto cepimo. Poleg bukve se za kurjavo po navadi uporabljajo še gaber, hrast in breze. Breza je primerna za uporabo v kaminih, saj ima lep plamen, ustvarja posebno toplino doma in s tem večjo estetsko vrednost. Drva lahko izdelamo tudi iz drugih listavcev, vendar pa se na trgu le redko prodajajo. Večinoma gre za domačo uporabo iz domačega gozda. Iglavci se za izdelavo drv redkeje uporabljajo, jih je pa mogoče kupiti pri nekaterih ponudnikih. Pred uporabo je dobro preveriti, ali so drva dovolj posušena, da bodo v ogrevalni napravi dobro gorela.

suh les za kamin

Sekanje drv, odkup drv in uporaba sekancev

Les iz gozda lahko uporabimo za lastne potrebe, torej za drva ali pa ga prodamo na trgu. Prodamo ga lahko lesni industriji, ki pa po navadi odkupuje les določene kakvosti. Pri prodaji odkupovalcem moramo biti pozorni na kaj se nanaša odkupna cena, kako kupec določa volumen, kakšne so kakovostne zahteve in kako upošteva debelino skorje. Že pred samo sečnjo se je smiselno posvetovati z odkupovalcem, da izvemo, kdaj je najbolj ustrezen čas za prodajo in kakšne ima zahteve glede kakovosti in krojenja lesa. Ker pri sečnji ne dobimo le kakovostnega lesa, ga po navadi uporabimo za sekance, drva, drobljence itd. Sekanje drv lahko opravimo sami ali pa ga prepustimo strokovnemu izvajalcu, vsekakor pa bo strokovni izvajalec s primernimi stroji les predelal v sekance in drobljence, ki jih lahko nato uporabimo za različne namene. Sekance in drobljence uporabljamo kot zastirko na vrtovih ali na otroških igriščih.