Posek dreves in spravilo lesa predstavlja eno izmed najzahtevnejših in najnevarnejših del v gozdarstvu

Posek dreves in spravilo lesa spada v ena izmed najnevarnejših del v gozdarstvu. Drevesa, ki so predmet poseka in kasneje spravila lesa, so navadno velika in lahko skupaj s krošnjo tehtajo tudi nekaj ton. Nič čudnega ni torej, da ko pričnejo padati, njihovo gibanje postane izjemno nepredvidljivo in je odvisno od številnih dejavnikov: terena, vetra, oblike krošnje, poškodb debla, zaseka, ščetine,... Vseh dejavnikov se žal ne da predvideti in tudi najbolj izkušeni sekači se znajdejo v nevarnih situacijah. Zato mora biti pri podiranju drevja, pa naj gre za velika ali majhna drevesa, vedno na prvem mestu varnost.

posek dreves

Za pravilen posek dreves in spravilo lesa je potrebno slediti več korakom

Posek drevs in spravilo lesa je zato sestavljeno iz več korakov. Najprej si je potrebno drevo dobro ogledati in izbrati smer podiranja drevesa. Pri izbiri smeri podiranja moramo biti pozorni na to, da ne ogrožamo ali ne poškodujemo morebitne infrastrukture, ki je v bližini - cest, električnih napeljav - bregov ali strug voda. Poškodbe, ki bi pri nepravilnem padcu drevesa utegnile nastati, lahko razvrednotijo les močneje poškodovana drevesa pa bomo morali posekati. Če je le mogoče se potrudimo, da na nagnjenem terenu podiramo navzgor.

posek in spravilo lesa

VEČ O LETNEM GOZDNEM POSEKU PREBERITE TUKAJ!

Pri poseku in spravilu lesa je izjemnega pomena, da je varnost zmeraj na prvem mestu

Po tem, ko smo si drevo dobro ogledali in izbrali smer pada drevesa sledi priprava okolice na sekanje drevesa. Zaradi varnosti moramo poskrbeti, da nam je zmeraj na voljo pot za umik nazaj in sicer pod kotom 45 stopinj glede na podžiganje. Sledi odstranjevanje moteče podrasti, kamenja in drugih ovir, ki bi se utegnile pojaviti. Če je potrebno, pripravimo korenovec, da bomo lažje žagali, sicer pa takoj izdelamo zasek. Zasek je tisti, ki določa smer podiranja drevesa. Izdelamo ga tako, da naredimo raven rez prečno na deblo, nato pa poševni rez od zgoraj navzdol pod kotom 35 stopinj. Ključno je, da se reza stikata v vrhu zaseka in nista pregloboka. Ko je zasek izdelan, se na nasprotni strani debla lotimo podžagovanja. Podžagujemo prečno na deblo v smeri zaseka približno 1/10 premera (2 do 5 cm) nad dnom zaseka. Podžagamo tako globoko, da ostane za 1/10 debeline drevesa (2 do 5 cm) ščetine. Ščetina predstavlja vrtišče okoli katerega se vrti padajoče drevo in usmerja padanje drevesa. V primeru, da podiramo nekoliko debelejše drevo, bomo morali vstavljati kline, da drevo ne bo stisnilo meča žage. Nekatera drevesa pričnejo padati v predvideno smer sama od sebe že pri podžagovanju, spet druga pa je treba v to prisiliti. To naredimo tako, da v rez podžagovanja vstavimo plastične, kovinske ali lesene kline in po njih udarjamo s topim delom sekire. Klini bodo začeli dvigovati drevo, le to pa se bo prevesilo in začelo padati v želeno smer. V kolikor smo zadeve dobro zastavili bo drevo padlo na tla in že bo mogoče spravilo lesa, včasih pa se zgodi, da drevo pade na drugo drevo in na njem obvisi. V takšnem primeru moramo s pomočjo traktorskega vitla ali žičnega natega obviselo drevo potegniti na tla.

Ugoden cenik poseka dreves in spravila lesa v podjetju Tisa d.o.o.

V podjetju Tisa d.o.o. vam ponujamo storitve poseka in spravila lesa, po poseku in spravilu lesa pa bomo iz spravljenega lesa izdelali sekance, ki spadajo med ekološka goriva. Cenik poseka in spravila lesa je ugoden, storitev pa bo opravljena natančno in kvalitetno. Cenik poseka dreves in spravila lesa si lahko ogledate na naši strani ali pa nas zanj povprašate po e-pošti.