Sečnja dreves je lahko tudi enostavna in poceni


Sečnja dreves je postopek, ki se ga ne kaže lotevati zlahka. Drevo, ki je raslo desetletja, je v svojem deblu nakopičilo veliko maso, zato je sečnja dreves lahko nevarna. Pri sečnji dreves namreč delujejo močne fizikalne sile. Zaradi navedenega je pomembno, da sečnjo in spravilo lesa izvajajo le strokovno podkovane in čimbolj izkušene osebe. Take osebe bodo izvedle pravilno sečnjo dreves in ustrezno poskrbele za lastno varnost in za varnost lastnine, ki se v bližini dreves nahaja. Ceno sečnje in spravila lesa lahko najdete na našem ceniku sečnje dreves. Naše podjetje ne le izvede podiranje dreves, ampak lahko izvede tudi čiščenje neuporabnih ostankov sečnje oziroma vej s pomočjo drobilca lesa.

Sečnja in spravilo lesa cenaSečnja dreves in spravilo


Sečnja dreves naj poteka varno


Pri sečnji in spravilu lesa je najpomembnejše to, da sečnja dreves poteka na varen način. Človeško zdravje je samo eno in zato ga je potrebno ustrezno zavarovati. Opravljati je potrebno pravilno sečnjo dreves, saj je človekova varnost lahko zagotovljena le na tak način. Naše podjetje sečnjo in spravilo lesa opravlja v skladu z vsemi veljavnimi standardi na tem področju, ukvarjamo se tudi z odkupom hlodovine. Delo opravljajo le usposobljeni in izkušeni profesionalci.http://www.tisa.si/

DROBILEC LESA


Sečnja in spravilo lesa sta pri nas tudi cenovno ugodna


V našem podjetju skrbimo, da je cena sečnje in spravila lesa pri nas ugodna, kar je razvidno iz našega cenika sečnje dreves. Konec koncev je najbolj ekonomično, če vam sečnjo dreves opravijo usposobljene osebe, saj si boste na ta način zagotovili, da pri sečnji in spravilu lesa ne bo neljubih presenečenj in s tem nepotrebnih tveganj in stroškov.

SAJENJE DREVES