Sekanci in drobljenci so odpadni produkt in predstavljajo biomaso

ŽagovinaSekanci in drobljenci predstavljajo lesno biomaso, ki nastane kot odpadni produkt pri predelavi lesa in izdelavi lesnih izdelkov. Med lesno biomaso štejemo še:
- žagovino,
- lesne krajnike,
- lesne ostanke in
- odslužen odpadni les.


Odpadla biomasa se s pomočjo drobilnih strojev predela oz. zdrobi v sekance in drobljence. Sekanci in drobljenci so primerni za ogrevanje večjih ogrejevalnih sistemov in soproizvodnje elektrike v termoelektrarnah. Prav tako se sekanci in drobljenci uporabljajo za izdelavo ivernih plošč in peletov.

Lesna biomasa za učinkovito proizvajanje energije

Les predstavlja eno najpomembnejših surovin na svetu in je uporaben na različnih področjih, tudi za proizvodnjo energije. Kot lesno biomaso označujemo les, ki se lahko pretvori v energijo z izgorevanjem ali uplinjanjem. Lesna biomasa, ki se uporablja za proizvajanje energije ali goriva izhaja iz ostankov pri proizvodnji, ostankov pri pridobivanju lesa ali mestnih in kmetijskih lesnih odpadkov.

Izdelava sekancev

Les za biomaso


Sekanci so strojno predelan les. Najpogostejša granulacija sekancev je G50. Granulacijo proizvajalci prilagodijo potrebam kupcev. Maksimalna velikost delcev je odvisna od potrebe kupca in jo praviloma določa velikost kurilne naprave ali proizvodna tehnologija. Pridobivamo jih iz lesa listavcev ali iglavcev, njihova kakovost pa je odvisna od vrste lesa, ki smo jo za izdelavo sekancev uporabili. Sekanci praviloma vsebujejo med 30 % in 55 % vlage. Vsebnost vlage bistveno vpliva na proces pretvorbe energije. Več vlage kot vsebujejo, več energije se porabi za izparevanje vode in tako je učinek ogrevanja manjši. Izdelava sekancev se prične z nabiranjem lesne biomase. Pri tem imamo v mislih predvsem manj kakovosten les, odpadni les ali sečne ostanke. Izdelava sekancev poteka v posebnih strojih za izdelavo sekancev, ki jih imenujemo sekalniki in drobilniki. Na velikih skladiščih in odlagališčih lesa, se uporabljajo stacionarni sekalniki in drobilniki. Stroji za izdelavo sekancev pa so lahko tudi premični. 

Premične stroje za izdelavo sekancev lahko pripeljemo v gozd oz. na mesto izdelave sekancev, stroji pa svoje delo opravijo kar tam. Ni nujno, da sekance uporabljamo le za proizvodnjo toplote. Lahko jih uporabimo tudi pri urejanju domačega vrta kot zastirko. Tako bodo upočasnili rast plevela, hkrati pa bodo lep okras na našem vrtu.

NUDIMO TUDI DROBLJENJE KAMENJA!

Uporaba sekancev za biološke filtre

Uporaba sekancev za biološke filtre pri nas ni zelo pogosta. Slednje seveda ne pomeni, da uporaba sekancev za biološke filtre ni učinkovita. Ravno nasprotno. V družbi CRO Vrhnika uporabljajo sekance za biološke filtre tako, da jih zmešajo s pravilno ločenimi biološkimi odpadki in s tem preprečijo izhajanje škodljivih plinov v ozračje.