Gozdarstvo je veda, ki se ukvarja z upravljanjem gozdov

Gozd je v Sloveniji simbol prepoznavnosti države in njeno največje naravno bogastvo, ki s svojo ohranjenostjo kaže na naš trajnostni odnos do narave in življenjskega okolja.

gozdarstvo

Gozdarstvo je veda, ki se ukvarja z upravljanjem gozdnih ekosistemov in z gozdom povezanih področij, ki pokrivajo kar dve tretjini naše države. Prizadeva si zagotoviti trajno in optimalno delovanje gozda kot ekosistema, življenjskih združb rastlin in živali in njihovih življenjskih prostorov ter trajnostno rabo in upravljanje vira. Gozdni ekosistemi namreč pomembno prispevajo k varovanju tal, voda in podnebja ter dajejo dom številnim rastlinskim in živalskim vrstam, ljudem pa prostor za oddih in rekreacijo. Prav tako velja za pomemben gospodarski dejavnik, ki zagotavlja energijo in številna zelena delovna mesta.

Sečnja in spravilo lesa

Pretežni del lesne zaloge v gozdu je listavcev. Ker pa letno v gozdu kar nekaj lesa tudi prirase, je potrebno redno poskrbeti za letni gozdni posek, s pomočjo katerega očistimo gozdna tla in omogočimo mladim rastlinam priložnost za rast in razvoj. Pri tem pa se moramo zavedati, da je dovoljen le posek strokovno izbranih dreves s strani gozdarjev ZGS. S strokovno vodenim letnim gozdnim posekom negujemo in trajnostno usmerjamo rabo gozdov.

Sečnja je začetek tehnološkega procesa priprave lesa in lesnega kuriva, ki ji sledi spravilo lesa do gozdne prometnice. V slovenskih razmerah še vedno prevladujeta sečnja z motorno žago ter spravilo s traktorjem. Tam kjer terenske in sestojne razmere to dopuščajo, pa se vse bolj uveljavlja tudi strojna sečnja.

sekanje gozdov

Kmetje pogosto sekajo na suš, kar pomeni, da pustijo drevesa ležati v gozdu in jih šele po določenem času razžagajo in spravijo do gozdne prometnice. Predvsem na težjih terenih se lahko metrske cepanice ali okroglice izdelajo že pri panju. Sledi ročno, konjsko ali traktorsko spravilo.

Poklicni sekači navadno pustijo podrta drevesa oziroma hlode v gozdu, nato pa sledi spravilo lesa pri katerem hlode iz sečišča premaknejo na cesto, od koder jih odpelje tovornjak. Spravilo lahko poteka ročno, traktorsko, žičniško ali s pomočjo živinske vprege. Les je mogoče spravljati tudi s helikopterjem, kar pa je zelo drago in se pri nas ne uporablja.

Ročno spravilo je zahtevno, naporno in nevarno opravilo. Danes ga izvajamo le na krajše razdalje in na zelo strmih terenih, kjer ni vlakov ali cest. Če gre za daljše razdalje, se v ta namen uporablja žični žerjav (žičnica), ki spravi les iz gozda po zraku. Najpogosteje pa se spravilo opravlja s pomočjo prilagojenega kmetijskega traktorja, ali gozdarskega traktorja zgibnika, s katerim se pripet les vleče po vlaki. Vedno pogostejši so posebej prilagojeni zgibni ali kmetijski traktorji, ki imajo posebne prikolice za les.

Pogostost in težavnost nezgod v zasebnih gozdovih dokazuje, da je gozdarstvo najbolj tvegana dejavnost v Sloveniji. Po letu 1980 je pri gozdarskih opravilih v zasebnih gozdovih zaradi nezgod izgubilo življenje več kot 300 ljudi, v povprečju 13 letno, vendar pa je med poklicnimi gozdnimi delavci desetkrat manj smrtnih primerov kot med lastniki gozdov. Delo v gozdu ljudje pogosto opravljajo kar sami ali pa s prevelikim številom sodelavcev.

Ekipa izkušenih in usposobljenih gozdarskih delavcev v podjetju Gozdarstvo Tisa Slovenija bo poskrbela, da bo podiranje dreves varno, predvsem pa pravilno. Njihovi gozdarski delavci imajo opravljeno NPK (Nacionalno Poklicno Kvalifikacijo) in so opremljeni s sodobno zaščitno opremo. Na brezplačnem ogledu terena bodo svetovali in posredovali ponudbo. Po poseku označenih dreves jih bodo tudi oklestili in za seboj pospravili.

posekana drva

Odkup lesa

Odkup lesa je zadnji korak po sečnji dreves. Lastnik in kupec se najprej dogovorita o pogojih, saj plačilo včasih zajema tudi delo pred samim odkupom (sečnja dreves, zahtevna in pogosto nevarna pripravljalna dela). V podjetju Tisa d. o. o. se, poleg številnih drugih gozdarskih aktivnosti, ukvarjajo tudi s prodajo in odkupom lesa oziroma hlodovine.