Slovenija je dežela kjer biomasa pridobiva na veljavi

Z izrazom biomasa imenujemo vse organske snovi, ki so uporabne kot obnovljivi vir energije. Lesna biomasa je les, ki ga kot energetski vir uporabljamo za ogrevanje in najpogosteje predstavlja prostorninski les, kot so drva, polena, cepanice, okroglice, sekanci in drobljenci, ki je lahko razžagan, cepljen ali drobljen in presejan s pomočjo namenskih sekalnikov, cepilnikov, drobilnikov in sejalnikov. Lesno biomaso se v največjih količinah pridobiva v gozdovih, nasadih in sadovnjakih in kot taka predstavlja ostanek obrtno-predelovalne industrije ali odsluženega lesa.

Primarni viri lesne biomase so les, ki ga pridobimo pri redčenju ali čiščenju gozdov, oziroma rednem poseku (ostanki ob poseku dreves in čiščenju, veje posekanih dreves, sečni ostanki, poškodovana drevesa, panji in veje požaganih dreves), ostanki, ki nastajajo med obnovo sadovnjakov, nasadov, parkov in zelenic ali  pripravi parcel za gradnjo, sekundarne vire pa predstavljajo embalaža (palete, zaboji, škatle), ostanki v obrti in industriji (žaganje, oblanje, prah, lubje, krajniki), odpadla konstrukcija, ki ostane pri rušenju objektov (ostrešja, obloge, ograje), odpadno stavbno pohištvo (okna brez stekla, okenski okvirji, vrata, podboji, mize, stoli ) ter odpadni les komunalnih deponij.

drevesa

V primeru, da imamo v lasti gozd in se želimo znebiti vej in drobnih kosov lesa, ki jih sicer ni mogoče uporabiti, je izdelava sekancev in drobljencev odlična rešitev, ki ponuja temeljito čiščenje posesti in zagotovitev energenta za ogrevanje iz sicer neuporabnega lesa.

Podjetje Tisa d. o. o odlikuje odlična tehnologija, zaradi katere nudijo biomaso različne velikosti, dimenzij, kakovosti in granulacije.

Sekanci

Ogrevanje z lesnimi sekanci in drobljenci je CO2 nevtralno (za razliko od fosilnih goriv). Njihova velikost se določa glede na kotel oz. peč v kateri jih bomo kurili, načeloma pa ne presega 10 cm.  Za njihovo izdelavo uporabljamo poseben sekalnik, ki se ga večinoma ne izplača kupovati, saj ga po večini potrebujemo le občasno. Podjetje Tisa ponuja izdelavo sekancev iz vašega ali njihovega odpadnega lesa, poskrbijo pa tudi za njihovo dostavo na dom.

sekanje dreves

Drobilec vej in lesa

V Sloveniji vejevje in ostanke čiščenja okolice zelo pogosto zažigamo, vendar pa je takšno početje pogosto zamudno ter zaradi gostega dima škodljivo za zdravje in okolje.

Drobilnik lesa je orodje za vsestransko uporabo, ki predstavlja najlažji način kako se znebiti vseh ostankov vej in listja. Ta naprava drobljence proizvaja v treh korakih. Začne se z drobljenjem s primarnim, nadaljuje z drobljenjem s sekundarnim drobilcem ter konča s sejanjem s sitom. Na tak način ostanke, brez nepotrebnega onesnaževanja, spremenimo v majhne delce, sekance in drobljence, ki so odlični za kompostiranje ali kurjavo.

sekanje gozdov

Ker imamo v večini potrebe po tovrstnih napravah le občasno, pogosto ni resničnega razloga za njihov nakup. V takšnih primerih lahko za to storitev najamemo podjetje Tisa d. o. o.  S svojimi drobilci bodo očistili gozd ali vrt ter zmleti material po želji tudi raztresli in tako poskrbeli za ustrezno pognojitev. Poleg drobilca za veje ponujajo tudi drobilec za sekance in kamenje, izvajajo pa drobljenje in sejanje lesnih ostankov, kosovnih, komunalnih odpadkov, štorov, plastike ter celo vzmetnic in oblazinjenega pohištva. Pri enostopenjskem drobljenju so delci veliki cca. 150 mm, pri dvostopenjskem pa od 50 do 80 mm. Granulacijo lahko uravnajo s pomočjo sejanja.

Odkup sekancev in lesa

Podjetje Tisa poleg ostalih storitev ponuja tudi odkup lesa, za katerega si svojim strankam prizadevajo zagotoviti kar najbolj ugoden cenik. Odkupujejo les ki je podrt v gozdu (denimo odkup smrekovega lesa ali odkup lesa oreha) in drug odpadni les. Na njihovi deponiji v Ljubljani sprejemajo lesne odpadke, ki ostanejo po rušitvi stavb (večinoma ostrešja ter lesene obloge), stavbno pohištvo (podboji, vrata ter okna, iz katerih so bila prej odstranjena stekla), veje, žagovino, oblance ter lesni prah in odpadno lesno embalažo. Če želimo, lahko namesto nas opravijo tudi transport.