Katere gozdarske storitve so v Sloveniji najbolj iskane?

Trg gozdarskih storitev se v Sloveniji v zadnjih nekaj letih bliskovito razvija, kar je pripeljalo tudi do vse več ponudnikov, ki gozdarske storitve ponujajo, z razvojem ponudbe pa se povečuje tudi zanimanje za spremljanje cen. Cene gozdarskih storitev so odvisne predvsem od terenskih razmer, kar vpliva na širok razpon cen.

Med gozdarske storitve lahko prištejemo predvsem naslednje:

  • Mulčenje vej in grmovja. Mulčanje ali strojno odstranjevanje zaraslih predelov ali ostankov posekanega drevja in grmičevja je postopek, s katerim pomladimo zarasle obdelovalne ali travnate površine, kar je vitalnega pomena za kvalitetno izrabo površin bodisi v gospodarske bodisi v estetske namene. Da postopek obrodi sadove, mora biti postopek mulčenja opravljen kvalitetno in natančno, zato je dobro, da se – v kolikor sami znanja o mulčenju nimamo – obrnemo na strokovnjake.
  • Podiranje dreves. Gre za opravilo, ki zahteva strokovnost, poleg tega pa je pri tem potrebno upoštevati tudi vse varnostne napotke, saj gre za relativno nevarno opravilo, zato ga velja prepustiti za to usposobljenim posameznikom.
  • Posek in spravilo lesa. Pri poseku lesa je potrebna velika strokovnost in doslednost, zato je v mislih vedno potrebno imeti, da je bistveno delovati v korist razvoja določenega gozda. Vsa podrta drevesa iz gozda moramo odstraniti profesionalno in pri tem paziti, da gozda ne poškodujemo. Pri izvajanju del je prav tako potrebno upoštevamo zakonske predpise v gozdarstvu in poskrbeti tudi za nego in sanacijo gozdov, ki so jih poškodovale ujme, zajedavci ali druge bolezni. Seveda pa je pri spravilu lesa potrebno biti pozoren tudi na teren, ki lahko delo v veliko primerih precej oteži.
  • Prodaja drv za kurjavo. Les se vedno pogosteje uporablja tudi za ogrevanje, pa naj bo to v obliki drv, sekancev ali peletov. Gre za izjemno ekološko gorivo, ki je tudi cenovno ugodno.
  • Sejanje dreves. Saditev dreves je delo, ki zahteva veliko strokovnega znanja, saj moramo za uspešno rast upoštevati okoljske dejavnike, individualne potrebe posamezne rastline ter ustrezen čas in globino sajenja.

Gozdarjenje

Na kaj moramo biti pozorni pri spravilu lesa  in lesenih pilotov iz gozda?

Izmed gozdarskih storitev je navadno najbolj iskana spravilo lesa, ki sledi podiranju dreves. Spravilo lesa iz gozda je lahko ročno, z živinsko vprego, traktorsko ali žičniško. Les je mogoče spravljati tudi s helikopterjem, vendar je to zelo drago in se zato redkeje uporablja. Ker je ročno spravilo lesa izjemno naporno delo, se ga izvaja le v primeru krajših razdalje. Če gre za daljše razdalje, se strokovnjaki navadno odločijo za postavitev žičnega žerjava oz. žičnice, ki spravi les iz gozda po zraku. Najpogosteje se spravilo opravi s pomočjo prilagojenega kmetijskega traktorja, ali gozdarskega traktorja, ki ga imenujemo zgibnik, na katerega pripnemo les. Traktor vleče les po vlaki. Vedno pogosteje se uporabljajo posebni zgibni traktorji za prevoz lesa ali pa kmetijski traktorji s posebnimi prikolicami za prevoz.

Med gozdarske storitve lahko štejemo tudi prevoz lesa. Prevoz lesa in lesenih pilotov poteka po vsej Sloveniji, saj so njene površine bogate z gozdom, cena prevoza lesa pa je seveda odvisna od količine lesa, ki jo je potrebno prepeljati in od razdalje.

Spravilo lesa

Kakovostno in strokovno izvedene gozdarske storitve v podjetju Tisa d.o.o.

Gozdarske storitve ponujamo tudi v podjetju Tisa d.o.o., kjer vse storitve opravimo izjemno kakovostno in natančno, pri tem pa poskrbimo za varnost delavcev in terena na katerem se gozdarska storitev opravlja. Z našimi strokovnjaki se boste pred storitvijo o delu pogovorili, mi pa bomo pri delu upoštevali vaše želje. V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem pomagali pri odločitvi o storitvi, ki jo potrebujete.

Kontakti in informacije