Drevesa: uredimo vse od sekanja do obrezovanja


Drevesa se med seboj razlikujejo. Nekatera potrebujejo posebno nego, nekatera pa se lepo razvijejo, ne da bi se z njimi karkoli posebej ukvarjali. Dokler so drevesa mlada, je posek dreves dokaj enostaven in loti se ga lahko vsakdo. Nobene resne nevarnosti ni, da bi se kaj zgodilo. Ko pa drevesa zrastejo in razširijo svoje krošnje ter odebelijo debla, pa je sekanje dreves lahko dokaj zapleteno in seveda nevarno. Pri sekanju dreves moramo namreč tedaj zelo paziti, da med padcem česa ne poškodujejo oziroma da nas ne udarijo. Gre lahko za zelo nevarno početje, katerega je bolje prepustiti strokovnjakom, razen če smo za takšno delo primerno usposobljeni in zadostno izkušeni. V našem podjetju vam nudimo sekanje dreves na najvišjem možnem strokovnem nivoju. Lahko nas najamete tudi za obrezovanje drevesa na velikih višinah ali pa za obrezovanje sadnih dreves. Razpolagamo s strojno opremo, kot so denimo mulčerji ali drobilec vej, tako da lahko vaš vrt oziroma zemljišče v celoti uredimo po zelo ugodni konkurenčni ceni.


Drevesa lahko zahtevajo posebno nego

Če imamo opravka s sadnimi drevesi, je obrezovanje nekaj, brez česar ne gre. Obrezovanje drevesa je nujno, če želimo, da je prirast sadja obilen. Drevesa namreč vedno rastejo v višave, zato so poganjki praviloma navpični. Na takih vejah pa sadje ne zraste ali pa ga je zelo malo. Zato moramo drevesa obrezovati. Seveda pri tem ne smemo pretiravati, saj lahko drevesa poškodujemo, kar lahko omeji njihovo rast ali pa so rastline tako poškodovane, da je potreben posek dreves. Zaradi navedenega je vsekakor pametno, da za obrezovanje sadnih dreves najamete nekoga, ki se na to spozna in bo delo opravil tako, kot je to potrebno. V našem podjetju obrezovanje drevesa izvedemo tako, da je le-to optimalno. Če so drevesa poškodovana, izvedemo varen posek dreves.

DrevesaPosek dreves


Sekanje dreves je lahko nevarno

Sekanje dreves je lahko nevarno zaradi različnih razlogov. Če sekanje dreves izvedemo tako, da ne nadzorujemo padca drevesa, lahko takšno nestrokovno delo povzroči veliko materialne škode. Med padcem drevesa se ustvari velika sila in padajoče drevo lahko s svojo težo poškoduje nepremičnine ali premičnine. Če se sekanja dreves loti neusposobljena oseba, ki smo jo najeli in pride do poškodbe, smo lahko zaradi tega odgovorni ali soodgovorni. Zato se vedno splača, da za posek dreves najamemo izkušenega profesionalca.


Sekanje dreves v naši režiji je vedno varno

Naše osebje, ki izvaja sekanje dreves, je vedno ustrezno usposobljeno in izkušeno. Za delo imamo vsa dovoljenja, delavci imajo opravljeno varstvo pri delu, sklenjena imamo ustrezna zavarovanja itd., zato ste z nami vedno na varni strani. Naše osebje bo tako delo opravilo tako, da ne bo nikakršne grožnje njihovemu zdravju ter nepremičninam ali premičninam, ki se nahajajo v okolici. Prav tako bomo poskrbeli za ustrezno zavarovanje delovišča.


Drevesa vedno obravnavamo kot živa bitja

Kdor se ukvarja z nego dreves, mora dobro razumeti, kako te rastline rastejo oziroma kaj potrebujejo. To je predpogoj vsake dobre oskrbe. Naši delavci, ki izvajajo obrezovanje dreves, so tako dobri poznavalci različnih drevesnih vrst in vedo, kaj posamezna drevesa potrebujejo. To je še posebej pomembno pri obrezovanju sadnih dreves, saj je količina pridelka sadja pogosto pogojena s tem, ali je bil navedeni postopek izveden optimalno ali ne. Vaša sadna drevesa so z nami v varnih rokah, saj bomo poskrbeli, da bo vaš prirast sadja kar čim bolj bogat.

PRI NAS LAHKO DREVESA TUDI KUPITE