Pravilen posek dreves je v naši režiji ugoden


Pravilen posek dreves je izrednega pomena za varnost vašega premoženja. Priporočamo vam, da v primeru, če potrebujete posek dreves, najamete za to le izkušene strokovnjake, ki imajo za posek in spravilo lesa v zahtevnih razmerah ustrezno znanje ter opremo. Posebej primerno je, da ste pozorni, da vam posek dreves izvaja podjetje, ki ima zavarovano dejavnost, saj bo tako zavarovano vaše premoženje v primeru nezgod. Do nevšečnosti namreč lahko pride že pri nepravilnem obrezovanju dreves pozimi. Zato je cena obrezovanje dreves, ki jo plačate profesionalcem vaš končni strošek, pri amaterjih pa lahko v primeru nezgod cena obrezovanje dreves skokovito naraste zaradi škode, ki so jo povzročili. Posek dreves naj opravljajo le delavci, ki so strokovno usposobljeni in primerno kvalificirani.

VEČ O ODSTRANJEVANJU DREVESNIH ŠTOROV TUKAJ!


Posek in spravilo lesa poteka po natančnih postopkih


Pravilen posek drevesa
opravimo tako, da najprej ustvarimo zasek v smeri podiranja drevesa. Nato moramo pod kotom 35 stopinj narediti poševni rez navzdol v smeri zaseka. Pravilen posek drevesa nadaljujemo s podžagovanjem drevesa na nasprotni strani zaseka, in sicer od 2 do 5 cm višje od zaseka. Posek drevesa je pravilen, če drevo počasi pade v smeri zaseka in se lepo prelomi čez t. i. ščetino, ki meri približno eno desetino površine prereza drevesa.
V mestnem okolju je mnogokrat potreben posek drevesa po segmentih, saj posek drevesa v enem kosu zaradi objektov ali električne napeljave ni mogoč. Posek drevesa po kosih je še posebno zahteven in ga lahko varno opravijo le najbolj izkušeni arboristi.

posek in spravilo lesaposek dreves


Pravilen posek drevesa prepustite ustrezno usposobljenim


Pravilen posek drevesa tako izgleda v teoriji, vendar močno odsvetujemo, da bi se sami lotili poseka dreves, saj gre lahko veliko stvari narobe. Posek in spravilo lesa je namreč opravilo, s katerim imajo težave včasih tudi najbolj izkušeni gozdarji, saj je posek dreves izredno nepredvidljiv. Zato vam priporočamo, da za posek in spravilo lesa najamete profesionalce, ki bodo posek in spravilo lesa opravili varno in tako, da ne bodo povzročili nobene škode na infrastrukturi, bregovih, objektih ali strugah. V našem podjetju poleg opisane storitve nudimo še obrezovanje dreves pozimi, sajenje gozdnih dreves, mulčanje kamenja in še marsikaj. Za več informacij obiščite našo spletno stran: www.tisa.si!