Gozdarstvo Tisa - kakovostne gozdarske storitve po ugodni ceni


Gozdarstvo je veda o upravljanju gozdnih ekosistemov in z gozdom povezanega področja, ki pokrivajo kar dve tretjini naše države. Gozd je naše največje naravno bogastvo. Pomembno prispeva k prepoznavnosti Slovenije v svetu, s svojo ohranjenostjo pa kaže na naš trajnostni odnos do narave in življenjskega okolja. Gozdni ekosistemi pomembno prispevajo k varovanju tal, voda in podnebja. Nudijo tudi dom pestri paleti rastlinskih in živalskih vrst, nam pa prostor za oddih in rekreacijo.


Gozdarstvo Tisa nudi naslednje gozdarske storitve:


Gozdarske storitve - posek in spravilo lesa

Kadar drevo postane preveč moteče ali celo nevarno za okolico in s pravilno nego tega ni mogoče več omiliti, se je najbolje odločiti za posek dreves. Podiranje dreves spada med zahtevna in nevarna gozdarska dela, ki ga je najbolje prepustiti strokovnjakom. Ekipa izkušenih in usposobljenih gozdarskih delavcev v podjetju Gozdarstvo Tisa Slovenija bo poskrbela, da bo podiranje dreves varno, predvsem pa pravilno. Gozdarski delavci imajo opravljeno NPK in so opremljeni s sodobno zaščitno opremo. Na brezplačnem ogledu terena vam bomo svetovali, kaj je potrebno narediti in vam posredovali ponudbo. Ko posekamo označena drevesa in jih oklestimo, za seboj tudi pospravimo. V kolikor želite posekano drevje prodati, vam skušamo najti ustreznega kupca.

Več o obrezovanju dreves

gozdarske storitve

gozdarstvo

Gozdarske storitve

Mulčenje

Zaraščanje travnikov, pašnikov in ostalih zelenih površin je v Sloveniji zelo pomembno dogajanje, kateremu se posveča čedalje več pozornosti. Odprava zaraščanja se mora začeti izvajati še preden postane prepozno. Gozdarstvo Tisa ima v svojem strojem parku štiri gozdarske mulčerje, s katerimi opravljamo gozdarske storitve, kot je mletje grmovne vegetacije, vejevja in drobljenja drevesnih panjev. Gozdarski mulčer lahko uporabljamo tudi pri obnovah sadovnjakov, pripravi igrišč za golf in smučarskih terenov.


Sajenje dreves

Sajenje dreves je vedno bolj pogosto ne le na zasebnih vrtovih temveč tudi na javnih površinah mest. Nova drevesa lahko vidimo v obliki drevoredov ob pločnkih in cestah, v obliki posaemznih zasditev v parkih ter ob reklah in potokih, tako v mestu kot v predmestnih ombočjih. Podjetje Tisa vam nudi celotno ponudbo obnove prostora od posekadreves, frezanja nastalih štorov do dostave nove zemlje in ponovne zasaditve z novim zelenjem. Nudijo seveda tudi dobavo okrasnih sadik med katere spadajo tudi velike sadike.


Predelava biomase

Predelava biomase v tem primeru predstavlja drobljenje in sejanje lesne biomase v sekance. Z različnimi postoki sekanja lahko pridemo do sekancev različnih kakovosti in granulacij. Poleg izdelave podjetje Tisa nudi tudi dostavo s prikolico ali s kontejnerji.