Gozdarstvo je v Sloveniji zaradi velike površine gozda precej razširjena dejavnost

Namen gozdarstva je zagotavljati pogoje za trajno funkcioniranje gozda in racionalno pridobivanje surovin. Med dejavnosti gozdarstva, poleg pridobivanja, sodijo še gozdarsko načrtovanje, gojenje gozdov in spremljajoče gozdarske dejavnosti. Ker je v Sloveniji gozdov veliko, je gozdarstvo dokaj razširjena dejavnost.

NUDIMO TUDI OBREZOVANJE DREVES

Katere dejavnosti sploh spadajo v sklop gozdarstva in katere so najpomembnejše?

Gozdarstvo v podjetju TisaEna izmed primarnih dejavnosti v sklopu gozdarstva je gozdarsko načrtovanje. V sklopu gozdarskega načrtovanja določimo predvidene gozdarske dejavnosti v določenem obdobju. Z gozdarskim načrtovanjem primarno ugotovimo obstoječe stanje gozdov, določimo pa tudi dosegljive gojitvene cilje in predpišemo dovoljene posege oz. ukrepe v naravo in gozd kot tak. Storitev, ki se izvaja v sklopu gozdarstva je tudi gojenje gozda. Temeljna naloga gojenja gozda je ohranjati gozd v optimalnem stanju. V interesu gozdarjev je, da gozd ohranjamo naraven, saj tak gozd lastniku omogoča najvišji nivo zadovoljevanja materialnih potreb, gozdu pa zanesljiv obstoj in naravno delovanje. Omogoča torej racionalno pridobivanje gozdnih proizvodov, kvaliteten obstoj gozda pa je pri tem zagotovljen. Seveda pa s pomočjo gozdarstva prav tako pridobivamo materialne dobrine, ki nam jih gozd ponuja. Najbolj zaželen gozdni produkt je seveda les, ki je zaradi svoje specifične teže (900kg/m3) in težavnega terena, kar težaven za pridobivanje, posek dreves pa je velikokrat tudi nevaren za gozdarje - sploh, če ne premorejo dovolj strokovnega znanja ali izkušenj, ki jih gozdar mora imeti. Zato je pridobivanje lesa najbolje prepustiti osebju, ki se z gozdarstvom profesionalno ukvarja.

Tudi v podjetju Tisa d.o.o. svojim strankam ponujamo gozdarske storitve. Vse storitve, ki jih ponujamo pri nas so kvalitetno in varno opravljene, naročnikom pa tako zagotavljajo popolno zadovoljstvo in brezskrbnost. Naše storitve zajemajo:

Pri opravljanju različnih storitev nam je v veliko pomoč tudi gozdarski mulčer

Posek dreves, ki ga izvajamo je strokoven, natančen ter izveden v skladu s predpisanimi standardi. S štirimi gozdarskimi mulčerji, ki jih pri nas premoremo, opravljamo storitve mletja grmovne vegetacije, vejevja in drobljenja drevesnih panjev. Strojni park obsega dva mulčerja goseničarja moči 350 in 400 KS ter mulčerja gumaša 260 oz. 320 KS. Področja uporabe gozdarskih mulčerjev so obširna.

Mulčerje lahko uporabljamo tudi za izvajanje naslednjih storitev:

  • vzpostavitev pašnih ali travniških površin,
  • mletje grmovne vegetacije do 10 cm prsnega premera,
  • izravnavo manjših neravnin na terenu.

Gozdarske mulčerje v podjetju Tisa d.o.o. uporabljamo za:

  • vzpostavitev pašnih ali travniških površin,
  • mletje grmovne vegetacije do 10 cm prsnega premera,
  • izravnavo manjših neravnin na terenu,
  • vzdrževanje tras elektrovodov ali drugih linijskih objektov,
  • drobljenje manjših kamnov ali skal.

V sklopu gozdarskih storitev je mogoče tudi naročilo pilotov različnih dolžin

V sklopu gozdarstva dobavljamo tudi lesene pilote različnih dolžin. Piloti se lahko uporabijo za gradnjo hiš, za gradnjo kanalizacij in drugih linijskih objektov ter za velika gradbišča - dobavimo lahko velike količine po specifikacijah projektantov. Trenutno so na zalogi borovi piloti in kostanjevi piloti. Na voljo so tudi druge drevesne vrste.

MulčerGozdarska dela predstavljajo dokaj zapleteno dejavnost, ki od posameznika zahteva obilico strokovnega znanja ter tudi veliko spretnosti, zato je najbolje delo prepustiti strokovnjakom. V primeru, da vas zanima več o gozdarstvu in storitvah, ki jih iz tega področja ponujamo obiščite našo spletno stran in si preberite več o gozdarstvu, preberete pa si lahko tudi več o drugih storitvah, ki jih v podjetju Tisa d.o.o. ponujamo. V primeru dodatnih vprašanj pa smo dosegljivi tudi na telefonski številki 031 714 -882 ali na e-naslovu ales.samec@tisa.si, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vsa vprašanja, ki se vam pred naročilom gozdarskih storitev še zastavljajo ter vam tako pomagali pri odločitvi.