Revizijske storitve

Notranje revidiranje poslovanjaPod izrazom revizijske storitve pojmujemo storitve preverjanja (revidiranje) računovodskih izkazov, letnih poročil, poslovanja, itd. Rezultat revizijskih storitev je revizijsko poročilo z določeno stopnjo zagotovila, ki ocenjuje resničnost prikazanih podatkov. Revizijske storitve je dovoljeno opravljati revizijskim družbam ter samostojnim revizorjem (s.p.), ki imajo dovoljenje za opravljanje te storitve, hkrati pa tudi izpoljujejo vse zahtevane pogoje za opravljanje revidiranja. V imenu revizijske družbe revizijske storitve opravljajo strokovno usposobljeni zaposleni, končno poročilo o revidiranju pa podpiše pooblaščeni revizor. Po končanih revizijskih storitvah vas bomo obvestili o ugotovitvah postopka revidiranja v obliki končnega poročila, ki bo vseboval zapise o opaženih tveganjih pa tudi oceno primernosti ukrepov, ki se že izvajajo. Ker smo manjša družba, se pri izvajanju revizijskih storitev temeljito posvetimo posameznemu naročniku.

Revidiranje računovodskih izkazovNotranje revidiranje poslovanja

Notranje revidiranje poslovanja pokaže, ali je bilo preteklo poslovanje skladno s strokovnimi načeli ter ali sledi načrtu dela za tekoče leto. Notranje revidiranje poslovanja lahko opravijo strokovni zunanji sodelavci, revizijske družbe ali posebni oddelki znotraj podjetja. S pomočjo notranjega revidiranja poslovanja lahko izpostavimo slabe/nedelujoče/škodljive prakse v podjetju in poiščemo možnosti za optimizacijo poslovanja - tovrstne revizije imajo torej izredno pozitiven učinek na nadaljnje poslovanje. Notranje revidiranje poslovanja opravljamo tako pri proračunskih uporabnikih kot tudi gospodarskih družbah.

Revidiranje letnih poročil

Zakon veleva, da morajo gospodarske družbe in samostojni podjetniki enkrat letno sestaviti letno poročilo. Za pravne osebe, ki opravljajo energetske dejavnosti na področju oskrbe z električno energijo, zemeljskim plinom ali toploto, invalidska podjetja in zaposlitvene centre veljajo posebna pravila glede revidiranja računovodskih izkazov. Revidiranje je prav tako obvezno za vsa konsolidirana letna poročila. Zakon določa, da morajo biti skupinski izkazi konsolidirani v osmih mesecih po zaključku poslovnega leta (do 31.8.).


Če potrebujete dodatne informacije o revidiranju letnih poročil ali drugih storitvah, ki jih nudimo, potem nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo podali dodatna pojasnila.

Prikaži več ... Prikaži manj ...

Pošlji povpraševanje