Upravljanje stavb - večstanovanjskih hiš, poslovnih in športnih objektov

Upravljanje stavb in objektovKako poteka upravljanje večstanovanjskih stavb in upravljanje poslovnih objektov ureja zakonodaja, upravljanje stavb pa izvajajo lastniki sami ali pa upravnik, ki ga izberejo. Valina upravljanje, kot upravnik o svojem delu redno poroča nadzornemu odboru, s pomočjo dostopnega mrežnega portala, pa so vsi lastniki poslovnih objektov, lastniki stavb obveščeni o dogajanju na stavbi in tudi obračunom, s transparentnim prikazom vseh sklenijenih pogodb in vsemi računi, ki so predmet obračuna. Valina, kot upravnik, omogoča lastnikom v kolikor želijo zbiranje prostovoljnih skladov, po zakonsko določenem roku, pa za lastnike vodimo rezervni sklad.

V redno upravljanje stavb in poslovnih prostorov sodijo posli obratovanja, vzdrževanja stavbe, določitev ter razrešitev upravnika in nadzornega odbora ter oddajanje skupnih delov v najem. Vzdrževanje je zagotavljanje in ohranjanje pogojev za bivanje v skladu s predpisi o graditvi objektov. Za vzdrževanje poslovnih objektov, vešstanovanjskih hiš,... morajo etažni lastniki sprejeti načrt vzdrževanja za obdobje najmanj enega in največ pet let. Načrt, ki ga predlaga upravnik in potrdijo etažni latniki, mora vsebovati vzdrževalna dela, ki se bodo opravila in način zagotavljanja denarnih sredstev
Posli, ki presegajo okvire rednega vzdrževanja, so spremembe v razmerju med skupnimi in posameznimi deli, posebne omejitve posameznih delov ali skupnih delov stavbe, spreminjanje rabe skupnih delov in različne izboljšave stavbe, ki ne sodijo v vzdrževanje (npr. vgradnja dvigal).

Upravljanje poslovnih stavb

Upravljanje poslovnih stavb in športnih objektov

Poslovne stavbe in športni objekti se glede na komunalno opremljenost, konstrukcijsko zasnovo in namen bistveno razlikujejo od stanovanjskih. Ravno tako je lastništvo takšne stavbe večinoma v rokah pravnih in ne fizičnih oseb. Upravnik, ki mu je zaupano upravljanje poslovnih stavb ali športnih objektov, mora kot strokovna oseba skrbeti za izvajanje del in nalog, ki zagotavljajo vsaj ohranjanje realne vrednosti nepremičnine in njeno optimalno funkcionalno uporabnost, ob upoštevanju optimalnih stroškov. Dober upravnik Valine podjetje za upravljanje si prizadeva, da s svojim strokovnim delom lastniku nepremičnine ne povzroča zgolj stroška, temveč mu s svetovanjem in uvajanjem izboljšav v stavbe in v objekte ustvarja prihranke pri stroških, ki bremenijo poslovne stavbe in druge objekte.


Ustrezna in tehnološko dovršena ter vzdrževana oprema je prvi pogoj za optimalno obratovanje poslovnih stavb in objektov. Za upravljanje poslovnih stavb in športnih objektov je ta pogoj še pomembnejši, saj vsaka napaka na instalirani opremi lahko vpliva na proizvodne procese in s tem na uspešnost podjetja. Za ustrezno vzdrževanje hišnik ne zadostuje, saj za določene posege na opremi niso usposobljeni in nimajo ustrezne opreme. Nadzor nad posameznimi izvajalci naj, tudi zaradi upravljanja objekta, izvaja upravnik ali pa zunanji nadzor, ki ga organizira upravnik, skladno s področno zakonodajo.

Potrebujete kakovostno in profesionalno upravljanje večstanovanjskih in poslovnih stavb ter športnih objektov? Bogate izkušnje Valine na tem področju, širok izbor strokovnjakov za posamezna področja, dobra organiziranost ter kakovostno opravljeno delo, omogoča lastnikom in najemnikom brezskrbno bivanje in nemoteno delo. Kontaktirajte nas.

Prikaži več ... Prikaži manj ...
Pokaži vse >
Čistilni servis
Čistilni servis

Čiščenje nam lahko vzame zares veliko časa – pa naj gre za čiščenje na domu, čiščenje... Več >

Pošlji povpraševanje