Pošlji povpraševanje

Sol navitas in sončne elektrarne


Sončne elektrarne v Sloveniji in po svetu so dobile pravi zagon, saj se ljudje vedno bolj zavedajo, da je prav sončna energija tista, ki bo v prihodnosti predstavljala glavni vir energije. Energija sonca je neizčrpen vir obnovljive energije, hkrati pa ne onesnažuje okolja in je praktično brezplačna. Sončne elektrarne so tako pravi odgovor na vprašanje o oskrbi z električno energijo v prihodnosti.


V zadnjih dveh desetletjih se je prednosti sončnih elektrarn začelo zavedati tudi vse več podjetij. Solarni sistemi so doživeli hiter razvoj in cena sončne elektrarne se je posledično precej znižala. Zagotovo lahko pričakujemo, da bodo sončne elektrarne doživele še večji razcvet, saj bo neobnovljivih virov energije nekoč zmanjkalo. Obnovljivi viri energije predstavljajo velik potencial, česar se zavedamo tudi v podjetju Sol navitas. Poskrbeli smo, da je montaža sončnih elektrarn izjemno fleksibilna: vsaka streha, zemljišče ali fasada lahko dobi svojo sončno elektrarno. Pri nas smo zadovoljni le z najboljšim, zato so naše sončne elektrarne izredno visoke kvalitete.


Nudimo:

Sol navitas nudi postavitev sončnih elektrarn za samooskrbo po celotni Sloveniji

Izgradnja sončne elektrarne

Nudimo vam tri osnovne sete mini otočnih elektrarn

Mini, midi in maxi otočne elektrarne

Vzdrževanje in čiščenje sončnih elektraren

Vzdrževanje sončne elektrarne


Sončne elektrarne bodo vedno imele »gorivo« za delovanje

Za razliko od neobnovljivih virov, nam bo energija sonca, ki jo zelo učinkovito izkoriščajo sončne elektrarne, vedno na razpolago. Fosilna goriva, kamor spadajo premog, zemeljski plini in nafta, predstavljajo približno 65 % skupno proizvedene energije in močno vplivajo na onesnaževanje okolja. V Sloveniji imajo sončne elektrarne velik izkoristek, saj izrabljajo tudi difuzno svetlobo. Mnogo ljudi je namreč prepričanih, da lahko sončne elektrarne uporabljajo samo direktno sončno svetlobo in da je zato sončno elektrarno smiselno graditi le na Primorskem, ki naj bi po njihovem mnenju imela mnogo večje sončno obsevanje. Pa vendar temu ni tako. Dokazano je, da je sončno obsevanje po celotni Sloveniji približno enako, zaradi česar je montaža sončnih elektrarn smotrna po celotni Sloveniji.

Sončne elektrarne Sol navitas montaža in cena


Sončne elektrarne, montaža in cena

Sončne elektrarne našega podjetja vam dajejo najvišji donos glede na vložena sredstva. Investicija v sončne elektrarne je razdeljena med več faktorjev. Upoštevati je potrebno stroške fotonapetostnih modulov in razsmernikov, montažo sončne elektrarne, priključitev na električno omrežje, ... Okvirni strošek za vgradnjo sončne elektrarne v Sloveniji se giblje med 1.700 do 2.200 € za kWp moči sončne elektrarne. Cena nekoliko variira glede na velikost sončne elektrarne (večja kot je elektrarna, nižja je cena) in glede na kakovost modulov.

Sončne elektrarne so lahko priključene tudi na elektrodistribucijsko omrežje. Tako pridobimo status proizvajalca električne energije, cene zagotovljenega odkupa pa v prvi polovici leta 2012 znašajo:

  • za srednje sončne elektrarne (do 10 MW).....0,22075 €/kWh

Sončne elektrarne Sol navitas v Sloveniji

Sončne elektrarne v Sloveniji lahko vidimo tako na zasebnih hišah kot tudi na javnih ustanovah in poslovnih stavbah. V našem podjetju Sol navitas smo sončne elektrarne postavili na strehah vrtcev in osnovnih šol (Krško, Raka, Senovo, Brestanica), pa tudi na javnih ustanovah, npr. Zdravstveni dom Krško, na strehi Tehnološkega parka v Ljubljani ter Celjskega sejma. Sončne elektrarne imajo v Sloveniji velik izkoristek - sončno obsevanje dosega 1000-1200 kWh/m2, na Primorskem pa le malce več, do 1350 kWh/m2. Letna proizvodnja električne energije v Sloveniji znaša med 1020 in 1100 kWh/kW v primeru optimalne orientacije in naklona.

Zakaj torej ne bi izbrali sončnih elektrarn našega podjetja Sol navitas? Pokličite nas!

Prikaži več ... Prikaži manj ...

Pošlji povpraševanje