Pošlji povpraševanje

Hidrogeologija - vrtanje vodnjakov in različne geološke raziskave

Hidrogeologija

Kaj je pravzaprav hidrogeologija? Izraz je sestavljen iz treh grških besed: hidros, ki pomeni voda, geos, ki pomeni Zemlja, in logos, ki pomeni veda. Če torej združimo vse tri besede, je hidrogeologija veda o podzemskem vodovju oziroma podzemnih vodah. Če razložimo še podrobneje, raziskuje izvor, gibanje (tok), zaloge pitne, tehnološke, mineralne in termalne vode. Je del širše vede - hidrologije - ki se ukvarja z raziskovanjem voda, tudi atmosferskih in površinskih. V podjetju Geoko v okviru hidrogeologije izvajamo vrtanje vodnjakov, geološke raziskave, analize tveganja in well logging - karotaža oziroma meritev geofizikalnih parametrov v vrtinah. O naši kakovosti pričajo tudi naše reference - dolg seznam zadovoljnih naročnikov.

Hidrogeologija in vrtanje vodnjakovVrtanje vodnjakov

Hidrogeologija se poleg zgoraj omenjenega ukvarja tudi z aplikacijo spoznanj o podtalnici na posege človeka v podzemne vode. Med osnovne dejavnosti podjetja Geoko spada tovrstno poseganje v podzemne vode - vrtanje vodnjakov. Geološki terminološki slovar vrtino pojasnjuje kot izvrtano cilindrično luknjo v Zemljino skorjo, ki jo naredimo v različne namene, med drugim tudi za pridobivanje vode, nafte ali plina ter za geološke raziskave. V okviru hidrogeologije gre za vrtine, ki so namenjene raziskavam in izkoriščanju podzemne vode. Za vrtanje vodnjakov je profil cevitve običajno 114-600 mm. V podjetju Geoko smo strokovnjaki za vse hidrogeološke storitve, poleg vrtanja vrtin seveda opravljamo tudi geološke raziskave, analize tveganja in tako imenovali well logging.

Geološke raziskave in analiza tveganja

Hidrogeologija je veda, katere del so tudi vplivi določene dejavnosti, na primer vrtanja vodnjakov, na podzemne vode. Takšno raziskovanje oziroma analiziranje imenujemo analiza tveganja. Gre za del hidrogeologije, ki skuša dognati, kakšne so posledice človekovega poseganja v območje podtalnice, kakšne bi bile na primer posledice v primeru onesnaženja itd. Del hidrogeologije so tudi geološke raziskave in tako imenovani well logging - meritev geofizikalnih parametrov vrtine. Vse to so tudi storitve podjetja Geoko, ki je s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami vodilni izvajalec del na področju hidrogeologije v Sloveniji.

Geoko d.o.o. | Hidrogeologija, vrtanje vodnjakov, geološke raziskave, analiza tveganja, well logging - povezave do naše spletne strani:

Pošlji povpraševanje