Geodetski načrt oziroma geodetski posnetek kot ga določa Pravilnik o geodetskem načrtu

Žolnir d.o.o.


Značilnosti glede na Pravilnik o geodetskem načrtu

Geodetski načrt mora prikazovati, kot določa Pravilnik o geodetskem načrtu, v skladu s kartografskimi pravili fizične strukture in pojave na zemeljskem površju, pod njim in nad njim. Vedno je sestavljen iz grafičnega prikaza in certifikata. Grafični prikaz vsebuje vse značilnosti, ki jih mora vključevati geodetski načrt, prikazane z določenimi topografskimi znaki. Geodetski certifikat pa potrjuje, da je geodetski načrt izdelan tako, kot zahtevajo predpisi za geodetski posnetek. Cena za geodetski načrt in vse ostale storitve v našem podjetju Žolnir, d. o. o. je v skladu s priporočili Inženirske zbornice Slovenije.

Vsebina geodetskega načrta

Geodetski posnetek lahko glede na Pravilnik o geodetskem načrtu vsebuje podatke oreliefu, vodah, rastlinstvu, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, zemljepisnih imenih, geodetskih točkah, zemljiških parcelah, administrativnih mejah in drugih fizičnih strukturah in pojavih. Ni pa nujno, da geodetski posnetek vsebuje vse te podatke. Pred izdelavo načrta se namreč naročnik in izdelovalec dogovorita, kateri podatki bodo vključeni vanj. Pravilnik o geodetskem načrtu namreč pravi, naj bodo v geodetski načrt vključeni le podatki, ki so potrebni, torej glede na namen, ki mu bo služil geodetski posnetek. Cena za geodetski posnetek je takšna, kot jo svetuje Inženirska zbornica Slovenije.

Geodetski načrt


Namen, za katerega je bi geodetski načrt oz. geodetski posnetek izdelan

Pravilnik o geodetskem načrtu tudi natančno določa, katere podatke mora vsebovati posamezen geodetski posnetek. Opredeljuje tudi, da se geodetski načrt lahko uporablja le za namen, za katerega je bil izdelan. Geodetski posnetek je lahko izdelan zapripravo projektne dokumentacije za graditev objekta, lahko je načrt novega stanja zemljiščaali pa načrt za pripravo lokacijskega načrta.

Potrebujete geodetski načrt? Pokličite nas!

Žolnir, d.o.o. | Geodetski načrt, geodetski posnetek cena, Pravilnik o geodetskem načrtu - povezave do naše spletne strani:

  • Geodetski posnetek cena
Prikaži več ... Prikaži manj ...

Pošlji povpraševanje