Toplotna črpalka zemlja voda

Med različnimi toplotnimi črpalkami, ki izkoriščajo obnovljive vire energije, so tudi tako imenovane toplotne črpalke zemlja voda. Kot že njihovo ime pove, ogrevalne naprave te vrste izkoriščajo energijo, shranjeno v zemlji. V nasprotju s klasičnimi sistemi za ogrevanje (ali hlajenje), ki so odvisni od neobnovljivih virov energije (npr. fosilnih goriv), je toplotna črpalka zemlja voda idealen primer izkoriščanja energije, ki je na voljo vedno in kjerkoli. Od same lokacije je sicer odvisno, koliko, a navadno jo je na parcelah, kjer stojijo stavbe, dovolj za ogrevanje ali ohlajanje stavbe. Začetna investicija je sicer nekoliko višja, a v nekaj letih se investicija poplača. Ne gre pa pozabiti tudi dejstva, da gre za alternativni vir energije, ki je prijazen do okolja, predvsem v primerjavi z uporabo fosilnih goriv.

KAJ OPREDELJUJE CENIK TOPLOTNIH ČRPALK?

Delovanje toplotne črpalke zemlja voda

V zemlji se ves čas skladišči energija, ki je na razpolago, da jo kadar koli uporabimo. Sliši se neverjetno, a drži. Sonce, posredno pa tudi padavine in veter, shranjujejo v zemlji toliko energije, da jo s pravim posegom zlahka uporabimo za hlajenje ali ogrevanje hiše. Toplotne črpalke zemlja voda za sanitarno vodoomogočajo ravno to - črpanje skladiščene energije iz zemlje s pomočjo vode. Ker ima zemlja na določeni globini tako rekoč stalno temperaturo, lahko toplotne črpalke njeno energijo izkoriščajo vse leto, in sicer tako, da skozi zemljo spuščajo vodo, ki se na svoji poti segreva.

cenik toplotnih črpalk za sanitarno vodo

Toplotna črpalka zemlja voda - namestitev

Zemeljske kolektorje, ki zbirajo toploto, lahko v zemljo namestimo vertikalno ali horizontalno, odvisno od razmer. Če je na voljo dovolj prostora, navadno uporabimo horizontalne kolektorje, ki so nameščeni 120 do 150 cm globoko in 70 cm narazen. Ker večina ljudi okoli objekta nima na razpolago toliko prostora, še vedno prevladujejo vertikalne sonde. Da lahko toplotna črpalka zemlja voda ustrezno deluje, je sonda od 100 do 450 m globoko, odvisno od sestave tal. Pri izbiri toplotnih črpalk zemlja voda vam strokovno svetujejo naši projektanti, ki z dolgoletnimi izkušnjami na tem področju in strokovnim znanjem, zlahka prilagodijo posamezen sistem vašim potrebam.