Pošlji povpraševanje

Meritve električnih inštalacij zagotavljajo varno in brezhibno delovanje

Električna napeljava je bistven element vsake zgradbe - brez elektroinštalacij ne more funkcionirati nobeno podjetje, ustanova ali gospodinjstvo. Da bi električna napeljava še naprej delovala varno in brezhibno, pa zakon o varnosti in zdravju pri delu predpisuje redne meritve električnih inštalacij. Elektro meritve vključujejo pregled inštalacij, meritve elektroinštalacij in osvetlitve, testiranje naprav in strojev ter tudi morebitne preizkuse varnostne razsvetljave.

Inštrument za meritve elektroinštalacijMeritve elektroinštalacij so smiselne zlasti v naslednjih primerih

  • po končani novogradnji ali adaptaciji objekta;
  • ob rednih pregledih delovne opreme in strojev;
  • ob rednih pregledih elektroinštalacij;
  • preden priključite nove električne inštalacije ali stroje;
  • kadar spremenite elektroinštalacije ter
  • po obsežnejšem vzdrževanju oziroma remontu elektroinštalacij.

Meritve elektroinštalacij opravite še pred namestitvijo sistema

Elektro meritve je nujno opraviti že ob nameščanju elektroinštalacij, saj vedno obstaja možnost napake pri napeljavi ali v materialu. Meritve električnih inštalacij se nato izvajajo periodično (kako pogosto, je odvisno posameznega objekta) oziroma vsakokrat, kadar jih popravljamo ali menjamo. Parametri prvotnih inštalacij in potrdila namreč v teh primerih ne veljajo več.

Le redne elektro meritve bodo lahko v vaši električni napeljavi takoj zaznale kakršno koli napako. Da bo električna napeljava znova ustrezno delovala, je napako seveda treba čim prej odpraviti. Redne meritve elektroinštalacij pa bodo tudi preprečile, da bi se majhne napake sprevrgle v večje okvare. Zagotovite vaši električni napeljavi brezhibno in kakovostno delovanje, vam pa varno in uspešno delo.

Elektro meritve lahko izvaja samo ustrezno usposobljena oseba

V podjetju Elektroprom izvajamo vse potrebne meritve električnih inštalacij, pripravimo vam tudi vso potrebno dokumentacijo - denimo potrdilo o opravljeni storitvi in potrdilo o brezhibnem delovanju električne napeljave. V primeru napak in pomanjkljivosti pa opravimo tudi vsa potrebna popravila. Meritve elektroinštalacij so zelo specifično strokovno področje, ki ga določajo jasno predpisani standardi. Da bi bile električne meritve čim bolj kakovostne in varne, pa jih lahko izvaja le strokovno usposobljena oseba.

Prepustite meritve vaših električnih inštalacij strokovnjaku - EVJ Elektroprom je pravi naslov za vas. Vabljeni na našo spletno stran!

EVJ Elektroprom | Meritve električnih inštalacij, meritve elektrionštalacij, elektro meritve - povezave do naše spletne strani: