Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso

daljinsko ogrevanje Namen daljinskega ogrevanja na lesno biomaso je zamenjava strarih kurilnih kotlov v večstanovanjskih ali stanovanskih hišah ali poslonih stavbah z novejšini bolj energijsko varčnimi kotli. Daljinsko ogrevanje omogoča ogrevanje prostorov in sanitarne vode v večje število objektov iz centralne kotlovnice na lesno biomaso. Dodatna prednost uporabniom daljinskega ogrevanja na lesno biomaso pa tudi tudi mesečno plačevanje toplotne energije, ki je manjše od od drugih energentov. Moderni sistem takšnega ogrevanja na lesno biomaso pa porabnikom nudi cenovno stebilen vir ogrevanja brez vlaganja v samo investicijo.


Podjetje EVJ Elektroprom d.o.o. se na trgu pojavlja kot investitor, izvajalec in projektant v nove kotlovnice kot tudi v obnovo starih kotlovnic na lesno biomaso, ki so izključno namenjene prodaji energije.


Prednosti uporabe lesne biomase

sekanciLes je obnovljiv vir energije in cenovno najugodnejši energent. Njegova uporaba zmanjšuje energetsko odvisnost države, saj denar namenjen nakupu lesne biomase ostaja doma. Danes se na trgu pojavljajo kurilne naprave, ki omogočajo kurjenje z visokimi energetskimi izkoristki. Izpusti dimnih plinov teh naprav so manj škodljivi okolju, CO2 je pa tudi nevtralno gorivo, saj se ta sprošča v enaki meri kot gnitje lesa v naravi. Skladiščenje in transport lesne biomase pa sta vsekakor bolj varna v primerjavi s tekočimi (kurilno olje) in plinastimi (zemeljski plin) gorivi.