Pošlji povpraševanje

ARPA d.o.o. - Storitve računovodskega servisa


vlaganje in urejanje dokumentacije
knjiženje in vodenje saldakontov
knjiženje poslovnih dogodkov v glavno knjigo
knjiženje poslovnih dogodkov v davčne knjige
obračun davka na dodano vrednost
obračun plač, obračun regresa in drugih dohodkov na podlagi delovnega razmerja
obračun podjemne pogodbe
obračun avtorskih honorarjev
obračun obresti in priprava za izplačilo
obračun izplačila dividendam podobnih dohodkov
obračun najemnine
izdelava poročil za statistične potrebe (za Ajpes in Statistični urad)
izdelava poročil za Banko Slovenije (obrazci SKV, SN, BST, statistika finančnih računov, drugo)
izdelava poročil za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
izdelava poročil za potrebe bank ali za interne potrebe prilagojene poslovnemu partnerju
vodenje blagajniškega poslovanja
vodenje registra osnovnih sredstev in obračun amortizacije
svetovanje s področja financ in davkov
vodenje knjige prihodkov in odhodkov za samostojne podjetnike v primeru enostavnega knjigovodstva
izdelava obračuna davka od dohodkov pravnih oseb
izdelava obračuna davka od dejavnosti za samostojne podjetnike
izdelava izkaza uspeha, bilance stanja, drugih izkazov za potrebe statistike in poslovne namene
računovodske storitve na sedežu naročnika (uporabe druge programske opreme)
predlaganje obrazcev za stranke preko sistema e-davki
druge storitve po dogovoru


Vse navedene storitve lahko za naročnika opravljamo v celoti ali pa delno po dogovoru. Vsa medsebojna razmerja se dogovorijo s pogodbo.

Prikaži več ... Prikaži manj ...

Pošlji povpraševanje