Geodetsko podjetje Sežana

Geodetske meritve

Se pripravljate na gradnjo novega objekta? Morda želite urediti meje vaše obstoječe parcele? Če iščete zanesljivo geodetsko podjetje, se obrnite na nas. Po ugodnih cenah vam nudimo vse geodetske storitve, ki vključujejo geodetske meritve, parcelacijo, ureditev mej, zakoličevanje objekta, določitev zemljišč pod stavbo, evidentiranje stavb, elaborat vpisa stavbe v kataster stavb, vris stavbe v zemljiški kataster, monitoring okolja ipd. Opravimo tudi geodetski posnetek, ki predstavlja osnovo za izdelavo lokacijskega načrta.


Hitro in natančno izdelan geodetski posnetek

Za pridobitev projektne dokumentacije in gradbenega ter uporabnega dovoljenja boste potrebovali geodetski posnetek oz. načrt. Gre za prikaz dejanskega stanja fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju in pod njim v pomanjšanem merilu. Vse geodetske meritve so opravljene v skladu s kartografskimi pravili. Celotna pravila vsebine, izdelave in uporabe geodetskega posnetka so opredeljena v Pravilniku o geodetskem načrtu.


Kateri geodetski podatki so zajeti v načrtu?

Geodetski načrt je izdelan iz dveh delov. Prvi je grafični prikaz, kjer so zajete različne geodetske meritve, drugi del pa predstavlja certifikat, ki služi kot dokaz, da je bil načrt v celoti izdelan v skladu s pravili.


V geodetskem posnetku so zajeti geodetski podatki o:
- reliefu, vodah in rastlinstvu
- stavbah in gradbenih inženirskih podjetjih
- rabi zemljišč
- zemljepisnih imenih
- zemljiških parcelah
- geodetskih točkah
- administrativnih mejah
- ostalih fizičnih pojavih in strukturah

V načrtu so lahko zajeti tudi drugi geodetski podatki, o katerih se podjetje predhodno dogovori z naročnikom. Poleg samega geodetskega posnetka je pomemben tudi certifikat, ki vključuje številko geodetskega načrta, podatke o naročniku, vsebini in namenu uporabe ter pogoje za uporabo.


Geodetske storitve: hitre in kakovostne geodetske meritve

V podjetju GPS d.o.o. opravljamo geodetske storitve natančno, vestno, hitro in v skladu z veljavnim zakonom. Dejavnost zajema geodetske meritve, opazovanje, kartiranje in druga geodetska dela. Vključuje tudi številne postopke, ki so potrebni za evidentiranje podatkov o nepremičninah in prostoru, ter podatke za razmejevanje nepremičnin. Geodetske meritve opravlja strokoven kader z večletnimi izkušnjami, na izjemno natančne meritve pa seveda vplivajo tudi naši sodobni in redno testirani merilni inštrumenti.

Več o geodetskih meritvah in izdelavi geodetskega načrta si lahko preberete na naši spletni strani!

Prikaži več ... Prikaži manj ...

Pošlji povpraševanje