Toplotna črpalka zrak voda

Med vsemi različicami toplotnih črpalk je cenovno najugodnejša ravno toplotna črpalka zrak voda. Za razliko od toplotne črpalke voda voda oziroma toplotne črpalke zemlja voda, pri katerih je treba kolektorje položiti v tla in delujejo s pomočjo temperature zemlje oziroma podtalnice, toplotne črpalke zrak voda tega ne zahtevajo. Zunanja enota namreč stoji na prostem in posegi v tla (vrtine, izkopi) niso potrebni. Iz istega razloga je tudi dostop pri sanaciji ali kakršnih koli drugih posegih bistveno lažji. Tako kot za vse druge toplotne pumpe tudi tu velja, da je cena ogrevanja precej nižja kot pri drugih sistemih za ogrevanje (na primer na kurilno olje ali plin), celo do 70 %, čeprav je začetna investicija nekoliko večja.

cenik toplotnih črpalk zrak voda

Delovanje toplotne črpalke zrak voda

Toplotna črpalka zrak voda črpa toploto iz zraka, tako zunanjega kot notranjega (na primer v kleti ali na podstrešju). Zunanja enota oziroma zunanji uparjalnik je nameščen na prostem, vsi ostali elementi pa v zaprtem prostoru, pri čemer razdalja med zunanjo enoto in agregatom ne sme biti večja od 20 metrov. Poleg ogrevanja prostorov (radiatorsko ogrevanje in talno gretje) lahko toplotno črpalko zrak voda uporabljate tudi za segrevanje sanitarne vode. Pri segrevanju vode v primerjave grelci na elektriko porabi 3-krat manj elektrike, kar je na letni ravni precejšnja razlika.

POVPRAŠAJTE PO CENIKU TOPLOTNIH ČRPALK

Za kakšno okolje je primerna toplotna črpalka zrak voda?

Ker toplotna črpalka uporablja temperaturo zraka, ni bojazni, da bi nam na vrhuncu ogrevalne sezone zmanjkalo energenta, kot se to lahko zgodi na primer pri kurilnem olju. Celotne toplotne izgube objekta toplotne črpalke zrak voda pokrijejo pri temperaturi, ki ni nižja od -5 °C, delujejo pa tudi pri temperaturi do 20 °C pod lediščem. Pri tako nizkih temperaturah je treba toplotnim črpalkam dodati še en sistem ogrevanja. Čeprav lahko popolnoma samostojno delujejo na področjih, kjer zimske temperature niso pretirano nizke, pa tudi v pravi zimi s takim načinom ogrevanja prihranite vsaj 50 %.

EVJ Elektroprom d.o.o. | Toplotna črpalka zrak voda - povezave do naše spletne strani: